Cały czas na służbie, gotowi nieść pomoc - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Cały czas na służbie, gotowi nieść pomoc

Data publikacji 27.03.2020

Puławscy policjanci wraz z innymi służbami są na pierwszej linii i starają się nieść pomoc. Robią to jednak w taki sposób, aby ich zdrowie, a pośrednio zdrowie osób, wobec których podejmują interwencję, nie było zagrożone.

Funkcjonariusze posiadają szereg środków ochrony, od rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk i przedmiotów, po maseczki, gogle i specjalne kombinezony, w których mogą interweniować wobec osób poddanych kwarantannie lub mogących mieć koronawirusa. Dostawy środków ochrony odbywają się regularnie i przekazywane są funkcjonariuszom na bieżąco. Ponadto, przed każdą służbą policjanci otrzymują dodatkowe instrukcje, w  jaki sposób postępować, aby pomagając innym, nie narażać własnego bezpieczeństwa. Przed każdą interwencją, policjanci sprawdzają też, czy pod adresem gdzie się udają, przebywa osoba mająca obowiązek kwarantanny.

Poza możliwościami dezynfekcji, które funkcjonowały dotychczas lub zostały wprowadzone przez jednostkę nadrzędną w ostatnim czasie, kierownictwo puławskiej policji podjęło decyzję o szeregu innych działań, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zakażenia oraz zapewnienie jak największego bezpieczeństwa policjantom, pracownikom i osobom odwiedzającym nasze jednostki.

Szczególne środki ostrożności, zostały wprowadzone w budynkach policyjnych jednostek. Aby uniknąć gromadzenia się osób, podobnie jak w innych instytucjach państwowych wprowadzono pewne ograniczenia. Kontakt z dyżurnym można nawiązać za pośrednictwem domofonu lub telefonicznie. Każda osoba, która zgłosi się do jednostki ma mierzoną temperaturę, a w poczekalni może znajdować się tylko jedna osoba. Na bieżąco dezynfekowane są klamki, drzwi, blaty i poręcze.  Każda osoba wchodząca do budynków naszych jednostek ma obowiązek zdezynfekować dłonie płynem do dezynfekcji. Wychodząc o krok dalej, podjęliśmy decyzję o dodatkowym zabezpieczeniu, jakim jest ozonowanie pojazdów służbowych oraz pomieszczeń takich jak sala odpraw. Działania te mają zapewnić bezpieczeństwo nie tylko funkcjonariuszom i pracownikom jednostek policji, ale także wszystkim osobom, które zgłaszają się do nas po pomoc.

Kierując się maksymą #pomagamyichronimy, służymy dla Was nawet w najtrudniejszych chwilach!

ERK

  • środki do dezynfekcji
  • środki ochrony osobistej w radiowozie
  • policjanci zdjęcie pogląowe