KWP: Szkolenie z KMZB, przemocy w rodzinie oraz problematyki nieletnich - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Szkolenie z KMZB, przemocy w rodzinie oraz problematyki nieletnich

Data publikacji 28.11.2016

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, przemoc w rodzinie oraz problematyka nieletnich to tematy szkolenia, które obyło się w sali konferencyjnej KWP w Lublinie. Skierowane zostało do naczelników wydziałów prewencji, specjalistów ds. nieletnich, koordynatorów KMZB i procedury „Niebieskie Karty” z województwa lubeslkiego. Organizatorem szkolenia był Wydział Prewencji KWP w Lublinie.

Dzisiaj w Sali konferencyjnej KWP w Lublinie odbyło się szkolenie skierowane do naczelników wydziałów prewencji, specjalistów ds. nieletnich, koordynatorów KMZB i procedury „Niebieskie Karty” z województwa lubelskiego. Szkolenie zorganizował Wydział Prewencji KWP w Lublinie, a przybyłych uczestników powitał Naczelnik insp. Wojciech Czapla.

Pierwszym tematem poruszonym na spotkaniu była obsługa zgłoszeń dot. zagrożeń zaznaczonych w narzędziu internetowym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po przeszło dwóch miesiącach funkcjonowania jej działania w województwie lubelskim, koordynatorzy wojewódzcy przeprowadzili spotkanie robocze z koordynatorami lokalnymi KMZB. Podczas spotkania poruszono również tematykę związaną z usprawnieniem obsługi zgłoszeń w KMZB oraz omówiono kierunki działania na najbliższy okres, mające na celu usprawnienie obsługi zgłoszonych przez społeczeństwo zagrożeń.

Kolejnym tematem na szkoleniu była realizacja czynności nadzorczych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Omówione zostały wyniki czynności badawczych realizowanych przez przedstawicieli KGP.

W dalszej części spotkania poruszona została problematyka nieletnich. Omówiono prowadzenie przez Policję poszukiwań nieletnich oraz zasady korzystania z systemu wsparcia poszukiwań dziecka Child Alert. Kierownik Policyjnej Izby Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie kom. Wioleta Wodnicka przybliżyła procedury przy zatrzymaniu nieletniego. Na zakończenie omówiono wyniki czynności badawczych realizowanych przez przedstawicieli biura Prewencji KGP pod kątem realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

K.K.