KWP: Bezpieczna podróż na wakacje - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Bezpieczna podróż na wakacje

Data publikacji 29.06.2017

Policjanci w okresie wakacji w sposób szczególny będą czuwać nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podczas wyjazdów na wakacje oraz powrotów z miejsc wypoczynku. Zachęcają także do zgłaszania kontroli autokarów wycieczkowych przed podróżą

Działania pod nazwą „Bezpieczne Wakacje” mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie ich wypoczynku, jak również ograniczenie występujących  zagrożeń poprzez:

  • nadzorowanie ruchu turystycznego, monitorowanie ruchu pojazdów, rozpoznawanie utrudnień i zagrożeń,
  • zdecydowane i stanowcze reagowanie na wykroczenia będące głównymi przyczynami zdarzeń drogowych tj. nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, niedostosowane prędkości, nieprawidłowe skręcanie.
  • zwracanie szczególnej uwagi na sposób przewożenia dzieci w pojazdach samochodowych,
  • objęcie nadzorem kierujących autobusami, szczególnie w czasie zmian turnusów, bezwzględne egzekwowanie nieprawidłowości w stanie technicznym i niezbędnym wyposażeniu tych pojazdów,
  • objęcie nadzorem miejsc organizowania zabaw i dyskotek, dokonywanie kontroli trzeźwości kierujących pojazdami,
  • podjęcie współpracy z innymi służbami m.in. Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową, Inspekcją Transportu Drogowego, które prowadzą również działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych w miejscach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży policjanci będą przeprowadzać prelekcje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kontrole autokarów

Kontrole autokarów dokonywane są na zgłoszenie rodziców, organizatorów wycieczek,

Kontroli dokonują policjanci ruchu drogowego wzakresie:

- szczegółowego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu,

- sprawdzenia jego niezbędnego wyposażenia,

- sprawdzenia stanu trzeźwości kierowcy oraz posiadanej dokumentacji.

Sposób zgłoszenia kontroli autokaru

Telefoniczne zgłoszenie dyżurnemu właściwej miejscowo jednostki Policji.

Uzgodnione przez organizatora wycieczki miejsca, w którym ma być przeprowadzona kontrola pojazdu, przewoźnika oraz liczba przewożonych osób.

Na terenie miasta Lublina np. wyznaczono dwa parkingi, na których prowadzi się kontrolę autokarów:

- Al. Zygmuntowskie – parking przy hali MOSiR

- Warszawskie – parking przy Muzeum Wsi Lubelskiej.

Policjanci zachęcają  także do wstępnej weryfikacji autobusów szkolnych, wycieczkowych sprawdzając podstawowe informacje o danym pojeździe na stronie www.bezpiecznyautobus.gov.pl Może to zrobić każdy rodzic. Wystarczy wpisać numer rejestracyjny autobusu.

Dzięki bezpłatnej usłudze MSW Bezpieczny Autobus sprawdzimy m.in. czy autobus:

• ma ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

• posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne,

• dane techniczne, takie jak dopuszczalna liczba miejsc czy masa pojazdu,

• komunikat, czy pojazd nie jest oznaczony obecnie w bazie, jako wyrejestrowany, wycofany z ruchu lub kradziony.

Jeśli nauczyciel, rodzic czy organizator wyjazdu będzie miał jakiekolwiek podejrzenia, dotyczące stanu technicznego autokaru lub stan trzeźwości kierowcy będzie budził wątpliwości, należy nie dopuścić do dalszej podróży, a swoje wątpliwości zgłosić policjantom