Chełm: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie chełmskim - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Chełm: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie chełmskim

Data publikacji 13.09.2017

Już blisko rok funkcjonuje na terenie powiatu chełmskiego „Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa”. Za jej pomocą mieszkańcy naszego regionu zgłaszają różnego rodzaju zagrożenia. Od uruchomienia tej aplikacji do dzisiaj na terenie powiatu chełmskiego odnotowanych zostało ponad 1000 zgłoszeń zagrożeń. Na dzień dzisiejszy potwierdzalność tych zgłoszeń stanowi ponad 60% ich ogółu. Policjanci w codziennej służbie sprawdzają miejsca, które oznaczone zostały na mapie w celu ich weryfikacji i potwierdzenia występowania zagrożenia bądź też nie potwierdzenia tego faktu. Tak też było wczoraj na skrzyżowaniu ulicy Lubelskiej i Świętego Mikołaja w Chełmie.

Od uruchomienia „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” na terenie powiatu chełmskiego do chwili obecnej wpłynęło już blisko 1100 zgłoszeń zagrożeń. Naniesione dotychczas zgłoszenia dotyczą przede wszystkim nieprawidłowego parkowania, grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, przekraczania dozwolonej prędkości, jak też niewłaściwej infrastruktury drogowej. Na dzisiaj potwierdzalność tych zgłoszeń stanowi ponad 60% ich ogółu. Policjanci w codziennej służbie sprawdzają miejsca, które oznaczone zostały określoną kategorią zagrożenia w celu weryfikacji takiego zgłoszenia. Albo potwierdzają, że dane zagrożenie występuje i podjęte zostaną działania w celu jego eliminacji, bądź też nie potwierdzają, aby zagrożenie takie występowało. Tak też było wczoraj, gdy policjanci z chełmskiej drogówki w ramach zleconych zadań sprawdzali miejsca, które w ostatnim czasie oznaczone zostały jako zagrożone. Tym razem chodziło m.in. o skrzyżowanie ulicy Lubelskiej z ulicą Świętego Mikołaja w Chełmie. Wskazanym zagrożeniem było tam nieprawidłowe parkowanie. Akurat w czasie prowadzonej kontroli nie było tam samochodów, które parkowałyby niezgodnie z przepisami. Niemniej jednak niewykluczone jest, że kolejne kontrole policjantów wykażą nieprawidłowości w parkowaniu w tym właśnie miejscu.

Zachęcamy mieszkańców regionu do korzystania z tego portalu. Osoby zainteresowane zgłoszeniem wszelkiego rodzaju zagrożeń mogą to uczynić osobiście korzystając z zasobów serwisu internetowego pod nazwą „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”.  Po zapoznaniu się z regulaminem należy nanieść na mapie miejsce zagrożone oraz wskazać konkretną kategorię tego zagrożenia. Zadaniem policjantów jest weryfikacja tych zgłoszeń. W przypadku ich potwierdzenia podejmowane są działania mające na celu eliminację oraz zapobieganie stwierdzonym zagrożeniom.

Bardzo ważne jest, aby pamiętać, że „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 997 lub 112.

E.C.