Narodowe Święto Niepodległości - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

Data publikacji 11.11.2017

Obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się w Lublinie od złożenia wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Później zgodnie z tradycją odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Lublin, a następnie w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po niej uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na Plac Zamkowy, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Lubelskich policjantów reprezentował Komendant Wojewódzki Policji Pan nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie mł. insp. Andrzej Porczak.

     W całym kraju odbyły się dzisiaj obchody Święta Niepodległości. W Lublinie rozpoczęto je uroczystą sesją Rady Miasta w Trybunale Koronnym. Po jej zakończeniu w Archikatedrze Lubelskiej odprawiona została msza święta w intencji Ojczyzny.  Bezpośrednio po niej, uczestnicy obchodów w asyście orkiestry wojskowej i kompanii honorowych przemaszerowali na plac Zamkowy, gdzie rozpoczęły się oficjalne uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

    Udział w obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości wzięła także Lubelska Policja. Lubelski garnizon Policji reprezentował Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz zastępca Komendanta Miejskiego  Policji w Lublinie  mł. insp. Andrzej Porczak.

    Narodowe Święto Niepodległości jest przywołaniem jednej z najważniejszych rocznic w dziejach Polski. W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, Rzeczypospolita powróciła na mapę Europy i świata. Towarzyszył temu entuzjazm Narodu, gotowego do ponoszenia wyrzeczeń dla odbudowy własnego państwa. Pracy było wiele. Trzeba było podnieść Ojczyznę ze zniszczeń I wojny światowej, zjednoczyć części kraju od wielu lat eksploatowane w trzech różnych zaborach oraz zbudować struktury nowoczesnego, demokratycznego państwa. Święto 11 Listopada – ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 1937 roku, zakazane podczas okupacji hitlerowskiej i po roku 1945, a odnowione w wolnej III Rzeczypospolitej – stanowi symbol zwycięstwa oraz odrodzenia Ojczyzny i Narodu.

   Poza udziałem w samych obchodach policjanci zapewniali płynności ruchu w rejonach zaplanowanych uroczystości patriotycznych. Byli obecni na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych. Działania pod nazwą „LISTOPADOWY WEEKEND” były prowadzone na terenie całego województwa.

AF.