Z wizytą w szkole - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Z wizytą w szkole

Data publikacji 14.11.2017

Około 1500 osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 5 w Świdniku wzięło udział w spotkaniu z policjantką ze świdnickiej komendy. Spotkanie odbyło się w trzech grupach wiekowych na sali gimnastycznej. W każdej z grup poruszane były tematy adekwatne do ich wieku.

W piątek w Świdniku w Szkole Podstawowej nr 5 odbyło się spotkanie ze specjalistą ds. nieletnich ze świdnickiej komendy policji. Policjantka przeprowadziła spotkanie z dziećmi i młodzieżą w trzech grupach. Pogadanki wysłuchało w sumie 1500 osób.

Najmłodsza z grup, czyli dzieci przedszkolne wysłuchały pogadanki na temat bezpieczeństwa, jak zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi oraz w przypadku napotkania nieznajomego zwierzęcia. Dzieci dowiadywały się jak zachować się w przypadku gdy ktoś potrzebuje pomocy oraz wykazały się znajomością numerów alarmowych.

Na spotkaniach ze starszymi grupami poruszone były tematy demoralizacji wśród dzieci i młodzieży, sposoby identyfikacji problemu oraz sposoby jego rozwiązywania. Omówiona była cyberprzestępczość i cyberprzemoc. Najstarsza z grup obejrzała film profilaktyczny przybliżający ostatni z tematów.

Na koniec spotkań dzieci i młodzież wzięły udział w dyskusji.

E.D.