Konferencja dla seniorów i inauguracja nowego spotu profilaktycznego - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Konferencja dla seniorów i inauguracja nowego spotu profilaktycznego

Data publikacji 01.12.2017

"Bezpieczny Senior” pod takim hasłem odbyła się dziś w Lublinie konferencja poświęcona bezpieczeństwu osób starszych, zorganizowana przez Wydział Prewencji KWP w Lublinie. Prelegenci przedstawili metody działania oszustów, omówili zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia oraz udzielania pomocy przedmedycznej, zwracali uwagę na bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu, a także radzili jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Dzisiejsza konferencja była okazją do zaprezentowania najnowszego spotu profilaktycznego w ramach kampanii „Oszustom Stop!” oraz wręczenia głównej nagrody w konkursie profilaktycznym „Jesteśmy wolni od narkotyków i dopalaczy”.

Dzisiaj w Lublinie odbyła się konferencja pn. „Bezpieczny Senior”. Spotkanie zorganizowane przez policjantów Wydziału Prewencji  otworzył podinsp. Jerzy Czebreszuk- Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Wśród uczestników obecni byli także: Pan Jerzy Ostrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin oraz Pani Alina Gucma- Przewodnicząca lubelskiego Zarządu Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Konferencję poprowadziła Pani Ewa Dados- redaktor Radia Lublin.

Podczas dzisiejszego spotkania szczegółowo omówione zostały metody działania oszustów podających się za członka rodziny, czy funkcjonariusza CBŚP. Policjanci przytaczali przykłady działalności sprawców wykorzystujących ludzką ufność i szczere intencje, instruowali uczestników jak należy się zachować w sytuacji podejrzenia, że ma się do czynienia z przestępcą.


Zaprezentowany został najnowszy spot profilaktyczny zrealizowany przez  Zespół  Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie w ramach kampanii informacyjnej „Oszustom Stop!”. Przy tej okazji  podinsp Jerzy Czebreszuk podziękował  za pomoc przy realizacji przedsięwzięcia Pani Alinie Gucmie i Panu Stanisławowi Miciukowi z lubelskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie wręczył pamiątkowe statuetki i listy gratulacyjne.

 

Dalsza część konferencji poświęcona była szeroko pojętemu bezpieczeństwu osób starszych. Pod okiem ratownika medycznego z Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie uczestnicy doskonalili umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ponadto policjanci prezentowali seniorom zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia, w tym terrorystycznego, czy bezpiecznego korzystania z Internetu. Udzielali także wskazówek i porad w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

W trakcie spotkania, w obecności zacnych uczestników podsumowano konkurs „Jesteśmy wolni od narkotyków i dopalaczy”, zorganizowany przez Wydział Prewencji KWP w Lublinie, dedykowany uczniom z lubelskich szkół gimnazjalnych. Główną nagrodę otrzymała Hanna Kowalska- uczennica kl. II d Prywatnego Gimnazjum i Liceum. im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

M.D-K.

Ładowanie odtwarzacza...