Usłyszeli zarzuty korupcyjne - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Usłyszeli zarzuty korupcyjne

Data publikacji 06.12.2017

Zarzut nakłaniania do poświadczenia nieprawdy oraz przekroczenia uprawnień usłyszeli starosta z Hrubieszowa oraz jego zastępca. To efekt śledztwa prowadzonego przez policjantów z Wydziału dw. z Korupcją KWP w Lublinie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu. Sprawa dotyczy wyłudzenia przez starostwo ponad 4 mln zł unijnej dotacji na przebudowę drogi powiatowej za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów.

Jednym z wątków śledztwa prowadzonego przez policjantów z Wydziału do walki z Korupcją KWP w Lublinie i prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Zamościu są nieprawidłowości, do jakich miało dojść w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie i Powiatowym Zarządzie Dróg w Hrubieszowie. Sprawa dotyczy wyłudzenia przez starostwo ponad 4 mln złotych unijnej dotacji na przebudowę drogi powiatowej. Miało do tego dojść w 2015 roku. W tej sprawie śledczy wykonali szereg czynności procesowych oraz przesłuchali w charakterze świadka kilkadziesiąt osób.

Z ustaleń śledczych wynika, że pieniądze na inwestycję zostały uzyskane za pomocą poświadczających nieprawdę dokumentów. Chodzi o poświadczenie nieprawdy w dzienniku budowy. Nieprawdziwych wpisów w tym dokumencie miał dokonać były już dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie, a także inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zebrane dowody wskazują też, poświadczenie nieprawdy w dokumentacji spowodowane było naciskami, jakie wywierały osoby funkcyjne ze Starostwa.

Starosta hrubieszowski oraz jego zastępca usłyszeli zarzuty dotyczące wspólnego nakłaniania  do poświadczenia nieprawdy  oraz przekroczenia uprawnień. Wobec mężczyzn prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych oraz  poręczeń majątkowych.  Z kolei zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszał były już dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie. Taki sam zarzut ciąży także na osobie pełniącej funkcję  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zgodnie z kodeksem karnym  za poświadczenie nieprawdy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.  Za przestępstwo przekroczenia uprawnień i wyłudzenia dotacji wielkiej wartości kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do 10 lat.

AK