„Bezpiecznie – chce się żyć” - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

„Bezpiecznie – chce się żyć”

Data publikacji 07.12.2017

Wczoraj w Zamojskim Domu Kultury odbyło się seminarium poświęcone podnoszeniu świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Licznie zgromadzonej publiczności, policjanci zaprezentowali zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na terenie Lubelszczyzny. W sposób szczególny zaakcentowano problematykę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza stosowania odblasków. Osoby chętne zakładając alkogogle mogły poczuć się jak osoby nietrzeźwe. Natomiast na zakończenie uczestnicy seminarium wysłuchali koncertu Kasi Cerekwickiej.

   „Bezpiecznie – chce się żyć’ to cykliczny program prewencyjny Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ukierunkowany na podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Tym razem seminarium, które odbyło się w sali widowiskowej zamojskiego domu kultury poświęcono zagadnieniom dotyczącym bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności zachęcano do korzystania z odblasków.

   Na początek uczestnikom spotkania zaprezentowano krótki film traktujący o dramatycznych skutkach wypadków drogowych. W filmie przedstawiono zdarzenie drogowe, podczas którego ginie człowiek przechodzący przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Następnie wskazane zostały odczucia zabitego człowieka, który analizując swoje postępowanie stwierdza, że stracił życie przez swoje roztargnienie i pośpiech. Ukazane zostały również przeżycia rodziny, która straciła bliską osobę.  Zaprezentowany materiał zmuszał uczestników seminarium do zastanowienia i refleksji. Po emisji filmu policjantki Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Lublinie mówiły o przyczynach wypadków drogowych z udziałem pieszych. Pośpiech, roztargnienie, ciemne ubranie, przechodzenie przez jezdnię „na czerwonym światłe”, wtargnięcie bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, to najczęstsze przyczyny tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

   Naczelnik Ruchu Drogowego zamojskiej Komendy przedstawił zgromadzonym stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym  na terenie powiatu zamojskiego. Mówił o liczbie zaistniałych wypadków i kolizji omawiając ich przyczyny i skutki. Kolejnym punktem był aktywny udział w spotkaniu widzów - na scenę zostały zaproszone chętne osoby, które za pomocą alko gogli mogły poczuć się jak nietrzeźwi i podzielić się swoimi odczuciami. Na zakończenie łącząc edukację z przyjemnością uczestnicy seminarium wysłuchali koncertu Kasi Cerekwickiej.

D.K-B