Aktualności

Łęczna: Spotkanie profilaktyczne w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej

Data publikacji 08.02.2018

W ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny” policjantka z łęczyńskiej komendy odwiedziła Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą przy Parafii św. Barbary w Łęcznej. Tematem spotkania było bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w życiu codziennym, a także podczas trwających ferii zimowych.

Wczoraj w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy Parafii św. Barbary odbyło się spotkanie profilaktyczne z dziećmi uczęszczającymi do świetlicy. Prelekcja odbyła się w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo... przez cały rok szkolny”. Podczas spotkania poruszono kilka ważnych aspektów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Z racji trwających ferii zimowych spotkanie rozpoczęto od omówienia tematyki bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenie jakie towarzyszą zabawom na lodzie. Wspólnie przypomniano również zasady bezpiecznego zachowania w domu, w świetlicy oraz podczas spędzania wolnego czasu. Sprawdzono również wiedzę dzieci w zakresie przepisów ruchu drogowego.

Ważnym aspektem spotkania była tematyka bezpieczeństwa w sieci, gdzie policjantka przestrzegała przed upublicznianiem swoich danych oraz nawiązywaniem wirtualnych znajomości. Poruszono również tematykę cyberprzemocy i konsekwencji prawnych dla nieletnich. Policjantka przestrzegała przed hejtem, obraźliwymi komentarzami i tłumaczyła jak ważny jest wzajemny szacunek wobec siebie.

A.B.