Aktualności

KWP: Interwencje wobec osób z zaburzeniami psychicznymi tematem wspólnej debaty

Data publikacji 25.10.2018

Doskonalenie działań i współpracy Policji z placówkami medycznymi a także służb ratownictwa medycznego w zakresie interwencji podejmowanych wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych to temat debaty, którą zorganizowali wczoraj policjanci z KWP w Lublinie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Udział w spotkaniu wzięli także przedstawiciele lubelskich placówek medycznych.

Organizatorem debaty, która odbyła się wczoraj w sali odpraw KMP w Lublinie byli policjanci  z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie wspólnie z  Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W tym przedsięwzięciu udział wzięli funkcjonariusze z lubelskiego garnizonu Policji, a także przedstawiciele placówek medycznych na Lubelszczyźnie, dyrektorzy szpitali, kierownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych.

 

Temat spotkania dotyczył zagadnienia, jakim jest współpraca Policji z placówkami medycznymi, a także służb ratownictwa medycznego w zakresie interwencji podejmowanych wobec osób przejawiających symptomy zaburzeń psychicznych.

Policjanci, w trakcie przeprowadzanych interwencji, często spotykają się z osobami naruszającymi obowiązujące normy społeczne czy moralne, zachowującymi się w sposób nieadekwatny do sytuacji czy też z osobami, z którymi jest utrudniony kontakt.

Zdarza się, że część z tych osób przejawia symptomy zaburzeń i chorób psychicznych. Z całą pewnością takie interwencje nie należą do łatwych. Wymaga to od funkcjonariuszy odpowiedniego przygotowania w zakresie oceny napotkanej sytuacji oraz odpowiedniego wykorzystania posiadanych uprawnień,  jednocześnie mając na względzie  poszanowanie praw i wolności człowieka.

Na spotkaniu omówiono prawne regulacje dotyczące kwestii zatrzymania i doprowadzenia osób, stosowania środków przymusu bezpośredniego. Podkreślano przy tym kwestie bezpieczeństwa osób biorących udział w interwencji - interweniujących policjantów, personelu medycznego oraz osoby, wobec której interwencja jest przeprowadzana. Omówione zostały także przypadki interwencji podejmowanych w ostatnim czasie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.  Podkreślano przy tym, jak niezmiernie ważna jest współpraca służb w celu  jest najszybszego zapewnienia pomocy medycznej osobie, która przejawia symptomy zaburzeń.

 

W debacie udział wziął także insp. Radek Bąchór Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Studium przypadków, które miały miejsce na terenie naszego województwa omówił z kolei nadkom. Marcin Turos Zastępca  Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie.

AK