Aktualności

Kraśnik: Akcja „Stroisz”- wspólne działania policjantów i leśników

Data publikacji 27.10.2018

Akcję „Stroisz” rozpoczęli policjanci wraz ze Strażą Leśną Nadleśnictwa Kraśnik. Działania skupiają się na kontroli pojazdów, w których mogą być przewożone nielegalnie pozyskane gałęzie drzew iglastych. W związku z nadchodzącym dniem Wszystkich Świętych wzrasta zapotrzebowanie na wieńce i stroiki na groby, a tym samym pojawiają się przypadki kradzieży i wycinki drzew. Sprawcy chcąc pozyskać cenny w tym okresie materiał, swoim działaniem niszczą całe drzewo. Wspólna akcja będzie prowadzona do 1 listopada.

Akcja przeprowadzana jest przez kraśnickich policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego wspólnie z pracownikami Straży Leśnej Nadleśnictwa Kraśnik. Wczoraj od samego rana mundurowi kontrolowali pojazdy pod kątem  sprawdzania przewożonych towarów, a dokładniej nielegalnie pozyskanych gałęzi drzew iglastych. Ta wspólna akcja pod nazwą "Stroisz" prowadzona jest corocznie przed dniem Wszystkich Świętych. To właśnie w tym czasie w lasach często dochodzi do kradzieży gałęzi świerka, jodły i innych drzew iglastych, z których wytwarzane są wieńce i stroiki na groby. Często sprawcy chcąc pozyskać cenny w tym okresie materiał,  swoim działaniem niszczą całe drzewo.

 Pozyskiwanie jakichkolwiek materiałów drzewnych z lasu wymaga zezwolenia i nie może prowadzić do zniszczenia lasu.

Policjanci przypominają, że za nielegalny wyrąb, kradzież drzewa w lesie, a także za przywłaszczenie drzewa wyrąbanego lub powalonego, oraz pozyskiwanie gałęzi drzew iglastych  przewidziane są sankcje karne, zgodnie z przepisami kodeksu wykroczeń bądź kodeksu karnego.

Kontrolą w okresie przedświątecznym zostaną objęte również targowiska na których sprzedawane są wieńce i inne ozdoby na groby. Wspólna akcja będzie prowadzona aż do 1  listopada.

JM