Aktualności

KWP: Zajmują się zwalczaniem terroryzmu, zatrzymują niebezpiecznych przestępców

Data publikacji 20.07.2019

Rok 2019 jest dla naszej formacji czasem szczególnym. W lipcu obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. To czas, gdy będziemy powracać pamięcią do 1919 roku, ale jest to również okazja by przybliżyć Państwu nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów.

Policjanci Poddziału Kontrterrorystycznego w szyku bojowym.

Współczesną Polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej, kontrterrorystycznej  oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.  W 100. rocznicę powstania Policji Państwowej chcemy Państwu przybliżyć nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów.

Policjanci Poddziału Kontrterrorystycznego w szyku bojowym.

Jednostką, której realizacje zawsze wzbudzają duże zainteresowanie jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji.  Funkcjonariusze SPKP biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa.  Do ich głównych zadań należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Swoje umiejętności wykorzystują podczas działań bojowych, ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną. Uczestniczą w działaniach realizacyjnych policjantów służby kryminalnej wspomagając ich przy zatrzymaniu najgroźniejszych, często uzbrojonych przestępców.  To oni zawsze  podejmują czynności, kiedy pojawia się informacja o ujawnieniu ładunków wybuchowych.  Za pomocą specjalistycznych urządzeń są w stanie zabezpieczyć i zneutralizować niebezpieczny ładunek. Uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Zajmują się także realizacją zadań związanych z ochroną oraz wsparciem takich działań podejmowanych wobec osób podlegających ochronie.

 

Ładowanie odtwarzacza...

Specyfika realizacji tych wszystkich zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. W czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności.

Policjanci Poddziału Kontrterrorystycznego zjeżdża na linie.

Wśród lubelskich kontrterrorystów są instruktorzy taktyki, strzelań, technik wysokościowych, instruktorzy spadochronowi i stermotorzyści. Funkcjonariusze posiadają także kwalifikacje płetwonurków. Policjanci  posiadają także ukończony kurs  kwalifikowanej pomocy przedmedycznej.

Policjant Poddziału Kontrterroryrtycznego pirotechnik.

R.L.R.

  • Policjanci Poddziału Kontrterrorystycznego w tle śmigłowiec.
  • Policjanci Poddziału Kontrterrorystycznego zjeżdżają na linie nad nimi śmigłowiec.
  • Policjanci Poddziału Kontrterrorystycznego strzelają do tarcz na strzelnicy..