Biała Podl.: Święto Policji - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Biała Podl.: Święto Policji

Data publikacji 14.07.2019

Na placu przed budynkiem KMP w Białej Podlaskiej odbyły się obchody Święta Policji. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili m.in. Komendant Wojewódzki Policji insp. Robert Szewc, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, samorządowcy, przedstawiciele służb i instytucji współpracujących w zakresie bezpieczeństwa oraz duchowieństwo. Akty mianowania na wyższe stopnie służbowe odebrało łącznie 82 policjantów. Nie zabrakło również odznaczeń resortowych.

24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową, która miała stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego w II Rzeczypospolitej. Upamiętnieniem tego wydarzenia jest obchodzone co roku Święto Policji. Rok 2019 jest dla nas szczególny. W tym roku obchodzimy bowiem 100 rocznicę tych wydarzeń.

Święto Policji, to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Policji. Jest to również czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów jak też pracowników Policji. Uroczystości związane z obchodami Święta Policji zainaugurowała msza święta odprawiona w niedzielę w intencji funkcjonariuszy w kościele pw. św. Michała Archanioła, którą celebrował ks. Kanonik Henryk Jakubowicz, Proboszcz Parafii oraz kapelan KMP w Białej Podlaskiej.

Komendant Miejski Policji przemawia

Piątkowe uroczystości rozpoczęły się o godz. 13:00 na placu przed budynkiem KMP w Białej Podlaskiej. Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej, mł. insp. Grzegorz Pietrusik, przywitał zaproszonych gości wśród których znaleźli się: Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Dariusz Stefaniuk, Konsul Republiki Białorusi Wasyl Kurlowicz, Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk, Zastępca Prokuratora Okręgowego - Jacek Drabarek, Prokurator Rejonowy w Białej Podlaskiej Edyta Winiarek oraz przedstawiciele duchowieństwa, a także instytucji i służb współdziałających z Policją.

Pan Komendant podziękował za współpracę i pomoc ze strony samorządów, instytucji oraz służb, dzięki którym funkcjonariusze na co dzień mogą wypełniać słowa roty ślubowania, a miasto i powiat uważane są za miejsca bezpieczne. Dziękował też za dobrą służbę i pracę policjantom, jak też pracownikom bialskiej komendy.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza akty mianowania

Podczas uroczystości wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie policyjne. Łącznie awansowanych zostało 82 policjantów. Czterech w korpusie oficerów starszych, jeden funkcjonariusz otrzymał awans w korpusie oficerów młodszych, 31 policjantów otrzymało awans w korpusie aspirantów - z czego jeden nagrodzony został  przedterminowym awansem, 38 funkcjonariuszy w korpusie podoficerów oraz 14 policjantów w korpusie szeregowych.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wręcza odznaczenia

Warto tu podkreślić, że dwoje policjantów zostało wyróżnionych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

Po  wręczonych awansach głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc, który pogratulował awansów wskazując też na bardzo wysoki poziom pracy bialskiej jednostki. Podkreślił również wagę współpracy Policji z władzą samorządową, prokuraturą oraz działającymi na terenie powiatu służbami i instytucjami.

Komendant wojewódzki przekazuje album dot Lubelskiej Policji

Na zakończenie Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie przekazał na ręce  mł. insp. Grzegorza Pietrusika pamiątkowy album dotyczący historii naszej formacji.

Podczas uroczystości nie zabrakło również życzeń, gratulacji i wyrazów uznania dla bialskich policjantów złożonych na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Białej Podlaskiej przez przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Policją.

B.S.P.

  • Policjanci oraz zaproszeni goście
  • Pododdział awansowanych i odznaczonych policjantów
  • Komendant wojewódzki podczas przemowy