KWP: Policjanci służby kryminalnej - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Policjanci służby kryminalnej

Data publikacji 20.07.2019

Rok 2019 jest dla naszej formacji czasem szczególnym. W lipcu obchodzimy 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. Jest to czas, gdy będziemy powracać pamięcią do 1919 roku, ale jest to również okazja, by przybliżyć Państwu nasz garnizon i pracę lubelskich policjantów.

 

Na przestrzeni minionych 100 lat wiele się zmieniło. Żyjemy w innych czasach, w innej epoce społecznej, technologicznej i historycznej. Nasza formacja stał się nowoczesna, dobrze wyposażona i profesjonalnie przygotowana do ochrony bezpieczeństwa Polaków. To co od początków funkcjonowania naszej służby pozostało niezmienne i przyświeca policjantom podczas codziennej służby to wypełnienie policyjnej roty. Służba w Policji  to nie tylko powołanie, ale także szlachetna misja wymagająca poświęcenia i oddania drugiemu człowiekowi. To codzienna dbałość o budowanie wizerunku Policji jako służby profesjonalnej i skutecznej.

 

Policjanci prowadzą zatrzymanego.

 

Współczesną polską Policję tworzą funkcjonariusze zatrudnieni w służbach: kryminalnej, prewencyjnej, kontrterrorystycznej  oraz wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym. W ramach służby kryminalnej w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie funkcjonują wydziały: kryminalny, techniki operacyjnej, wywiadu kryminalnego, dw. z korupcją, dw.  z przestępczością gospodarczą, dw. z cyberprzestępczością oraz Laboratorium Kryminalistyczne.

Policjanci zbierają ślady.

Służba policjantów tych wydziałów  to żmudne rozpracowania podejrzanych, nietypowe godziny pracy, mierzenie się z niebezpieczeństwem i masą  wyzwań. Kryminalni zajmują się rozpoznawaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości kryminalnej. Każdego dnia zatrzymują sprawców przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu. Zatrzymują włamywaczy,  złodziei i oszustów.  Ujawniają i likwidują linie produkcyjne oraz nielegalne plantacje konopi indyjskich. Zatrzymują osoby  podejrzewane  o  handel ludźmi i przestępstwa na tle seksualnym. Zajmują się poszukiwaniem osób zaginionych i ukrywających  się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze z  Archiwum X  wracają do niewyjaśnionych spraw. Ponownie po latach analizują zebrany materiał, informacje i zabezpieczone ślady dzięki czemu sprawcy ponoszą odpowiedzialność za popełnione przestępstwa.  

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Dochodzeniowcy to ludzie, którzy mają intuicję, doświadczenie i tzw. „policyjnego nosa”. To oni zabezpieczają miejsce zdarzenia, przyjmują zawiadomienia o przestępstwie, przesłuchują świadków. Potrafią analizować zebrane informacje tak, by wyciągać z nich najważniejsze dane, dowody wskazujące na to, że ktoś popełnił przestępstwo. A przy tym muszą świetnie znać się na aktualnych przepisach prawa i procedurach.  

Nielegalna plantacja marihuany.

W dobie rozwoju technologicznego dużą ilość przestępstw stanowią te związane z pornografią, prezentowaniem i rozpowszechnianiem treści pornograficznych.  Tu z pomocą policjantom wydziałów kryminalnych spieszą funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem cyberprzestępczości. Prowadzą monitoring sieci Internet pod kątem ujawniania, treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym, Współpracują w tym zakresie z administratorami sieci komputerowych, probierami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym. Zajmują się ujawnianiem i zwalczaniem przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych ustalaniem sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne.

Policjanci prowadzą zatrzymanego.

Dużą rolę wspomagającą proces wykrywaczy odgrywa służba policjantów z Wydziału Wywiadu Kryminalnego. To oni sporządzają analizy operacyjne, analizują informacje zgromadzone w policyjnych i poza policyjnych bazach danych pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków.

Nielegalna broń palna.

Analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną, jej specyfiki, określenie obszarów występowania to jedne z zadań policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości korupcyjnej. Ich rolą jest także rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej.

Banktoty stu złotowe pochodzące z przestępstwa.

Mówiąc o służbie kryminalnej nie sposób nie wspomnieć o funkcjonariuszach zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, czyli ochroną szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, przestępczością związaną z funduszami i dotacjami unijnymi, ochroną własności intelektualnej, a także zwalczaniem przestępczości komputerowej.

 

R.L.R.