Janów Lub.: Obchody Święta Policji - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

Janów Lub.: Obchody Święta Policji

Data publikacji 15.07.2019

Święto Policji, to data szczególna dla funkcjonariuszy, a także czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników Policji, jak i tych, z którymi, na co dzień współpracują. Dziś w janowskich obchodach z okazji 100-lecia powołania Policji Państwowej wzięli udział Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji na co dzień współpracujących z Policją.

Święto Policji

Dziś miały miejsce uroczyste obchody Święta Policji  w janowskiej komendzie, w których uczestniczyli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór, Komendant Powiatowy Policji w Janowie Lubelskim kom. Szymon Mroczek, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji podinsp. Stanisław Tyburski, władze samorządowe powiatu, miast, gmin, kierownicy instytucji współpracujących z Policją, a także policjanci i pracownicy Policji.

wręczanie awansów policjantom

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radkowi Bąchór. W tym dniu oprócz podziękowań za całoroczna pracę, awansowało na wyższe stopnie 14 janowskich policjantów. Za szczególne osiągnięcia w służbie Komendant Główny Policji wyróżnił 5 policjantów i 2 pracowników Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie wyróżnił 4 policjantów oraz 2 pracowników Policji.

awansowani policjanci

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście złożyli policjantom życzenia oraz podziękowali za ich służbę, której efektem jest wyraźny wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Radek Bąchór w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie insp. Roberta Szewca złożył wszystkim policjantom i policjantkom oraz pracownikom Policji życzenia i podziękowania za trud i wytrwałość w realizacji powierzonych obowiązków.

 

Po zakończonej uroczystości nastąpiło uroczyste złożenie wiązanki i znicza przed tablicą pamiątkową zamordowanego w Twerze komisarza Policji Państwowej Eugeniusza Krupowicza, którego symboliczna tablica znajduje się na terenie jednostki pod Katyńskim Dębem Pamięci.

F.Ł.