Aktualności

KWP: Szkolenie wysokościowe dla funkcjonariuszy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8T

Data publikacji 14.09.2019

Lubelscy policjanci czwarty już raz byli organizatorami szkolenia taktyczno – wysokościowego. W ćwiczeniach udział wzięli także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, grupa wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, ratownicy GOPR, funkcjonariusze WOT oraz mundurowi z Oddziału Prewencji w Lublinie. Podczas ćwiczeń główny nacisk położono na praktyczne doskonale umiejętności działań taktyczno – wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca MI-8.

Śmigłowiec policyjny leci nad Arena Lublin.

Jednostką, której realizacje zawsze wzbudzają duże zainteresowanie jest Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji.  Funkcjonariusze SPKP biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka i zagrożenia bezpieczeństwa.  Do ich głównych zadań należy zwalczanie aktów terroryzmu oraz najcięższych kategorii przestępstw. Swoje umiejętności wykorzystują podczas działań bojowych, ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną. Uczestniczą w działaniach realizacyjnych policjantów służby kryminalnej wspomagając ich przy zatrzymaniu najgroźniejszych, często uzbrojonych przestępców.  

Policjyjni z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego zjeżdzają nalinie.

Uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz w sytuacjach wystąpienia klęsk żywiołowych. Zajmują się także realizacją zadań związanych z ochroną oraz wsparciem takich działań podejmowanych wobec osób podlegających ochronie.

Policyjnci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z psem szturmowym.

Specyfika realizacji tych wszystkich zadań wymaga od funkcjonariuszy pełniących służbę w takich pododdziałach doskonałej sprawności fizycznej, panowania nad stresem, emocjami oraz umiejętności współpracy i współdziałania. W czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności.

Policjant wraz z psem szturmowym zjeżdza na linie.

Tak też było w minionym tygodniu, kiedy to w Lublinie po raz czwarty zorganizowane zostało szkolenie taktyczno – wysokościowe.  Łącznie w ćwiczeniach  wzięło udział blisko 80 osób.   Oprócz antyterrorystów w szkoleniu udział wzięli także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, grupa wysokościowa Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, ratownicy GOPR, funkcjonariusze WOT oraz mundurowi z Oddziału Prewencji w Lublinie. Celem takich szkoleń jest doskonalenie umiejętności z zakresu technik wysokościowych z wykorzystaniem śmigłowca oraz wypracowanie algorytmów postępowania. Antyterroryści ćwiczyli  różne scenariusze m.in. elementy działań związanych  z ratownictwem, przerzutem sił, czy też  szturmem na obiekty z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca. Tego typu umiejętności wykorzystywane są zarówno podczas działań bojowych, ale także podczas działań ratowniczych, w sytuacjach kryzysowych związanych z katastrofą naturalną, czy awarią techniczną.

POLICJANCI Z ODDZIAŁU PREWENCJI W LUBLINIE NA ĆWICZENIACH

Zobacz więcej zdjęć z szkolenia wysokościowego dla funkcjonariuszy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji  z wykorzystaniem śmigłowca Mi-8T.

R.L.R

Ładowanie odtwarzacza...