KWP: Trwa Akcja Znicz - Aktualności - Policja Lubelska

Aktualności

KWP: Trwa Akcja Znicz

Data publikacji 01.11.2019

W Dzień Wszystkich Świętych na drogi wyjechała większa, niż zazwyczaj, liczba zmotoryzowanych. Wszyscy chcą szczęśliwie dotrzeć na groby swoich bliskich. Nad bezpieczeństwem podróżujących, a także pieszych w ramach Akcji Znicz czuwają policjanci.

Wzmożony ruch pojazdów można było zaobserwować już od wczesnych godzin rannych. Kierujący wraz z rodzinami ruszyli w drogę na nekropolie, gdzie spoczywają ich bliscy. Na drogach panuje wzmożony ruch nie tylko pojazdów, ale także pieszych.

Na wielu drogach dojazdowych do cmentarzy została wprowadzona zmiana organizacji ruchu, która ma być pomocna w zapewnieniu płynności.

Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego czuwają policjanci z drogówki. Do działań Akcji Znicz ruszyły wzmożone patrole. W rejonie największego natężenia ruchu mundurowi kierują nim ręcznie. W tym przypadku, zarówno kierujący, jak i piesi zobowiązani są stosować się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy.

Policjanci udzielają również porad, kierując zmotoryzowanych na wyznaczone parkingi, zaś dla tych, którzy do tej pory jeździli na pamięć i mają problem z orientacją, wskazują obowiazujący kierunek jazdy.

Policjanci przypominają:

- prowadząc pojazd zachowajmy rozwagę, ostrożność, zwracajmy uwagę na oznakowanie. Stosujmy się do ograniczeń prędkości.  

- korzystajmy ze środków komunikacji publicznej, o ile to możliwe. Unikniemy w ten sposób długiej podróży, stania w korkach i szukania miejsca parkingowego,

- bezwzględnie podporządkujmy się poleceniom i wskazówkom funkcjonariuszy kierujących ruchem, są one ważniejsze od sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych,

- parkujmy pojazdy tylko  w miejscach do tego wyznaczonych, by nie stwarzały zagrożenia w ruchu i nie blokowały przejazdu innym kierującym.

- pieszym przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejść. Apelujemy także o zakładanie elementów odblaskowych poprawiających ich  widoczność na drodze, nie tyko poza obszarem zabudowanym.  

AK

  • fot. policjant przy przejściu dla pieszych
  • fot. policjanci na służbie
  • fot. policjant kieruje ruchem
  • fot. patrol pod cmentarzem
  • fot. policyjny patrol przy drodze
  • fot. policjant na przejściu pomaga przechodniom
  • fot. patrol przy drodze w pow. krasnostawskim
  • fot. policjant z pieszymi na przejściu
  • fot. policjant z drogówki na przejściu kieruje ruchem