Aktualności

KWP: „100 lat polskiej Policji. Lubelskie akcenty, lubelskie epizody” – Konferencja edukacyjna

Data publikacji 03.12.2019

„100 lat polskiej Policji. Lubelskie akcenty, lubelskie epizody” to konferencja edukacyjna poświęcona dziejom polskiej Policji zorganizowana z okazji przypadającej 100. rocznicy powstania tej formacji. Organizatorami tego dwudniowego spotkania historycznego był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Zaprezentowane zostały dzieje Policji Państwowej w województwie lubelskim na przestrzeni XX-lecia międzywojennego, a także sylwetki funkcjonariuszy, którzy w czasie II wojny światowej odpowiedzieli przeciw okupantom poświęcając swoje zdrowie i życie.

Konferencja edukacyjna

Konferencja odbyła się w Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Jej organizatorami był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.  Uczestnikami wydarzenia byli uczniowie klas mundurowych szkół z terenu województwa lubelskiego, a także kadra kierownicza komend miejskich i powiatowych lubelskiego garnizonu Policji, funkcjonariusze zajmujący się  w tych jednostkach profilaktyką społeczną oraz dzielnicowi. Gości powitał dyrektor lubelskiego oddziału IPN - Pan Marcin Krzysztofik.

Policjanci na konferencji.

W trakcie tego dwudniowego spotkania historycznego prelegenci  przybliżyli słuchaczom, jak wyglądały dzieje stróżów prawa na Lubelszczyźnie przed II wojną światową. Zostały także przedstawione losy polskich policjantów na terenach wschodnich województw II RP w czasie II wojny światowej.

 Konferencja edukacyjna

Pan Rafał Szewczyk z Instytutu Historii UMCS przedstawił dzieje Policji Państwowej w województwie Lubelskim na przestrzeni XX-lecia międzywojennego. Z kolei o losach polskich policjantów na Ziemiach Wschodnich II RP podczas II wojny światowej mówiła Pani Danuta Malonowa- Prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska Lublin.

Rafał Szewczyk

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się także o postaci Tadeusza Starzyńskiego, polskiego policjanta i cichociemnego. Tadeusz Starzyński, ps. Ślepowron przed wojną był komisarzem Komendy Głównej Policji Państwowej, a w latach 1939-45 oficerem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej. W Wielkiej Brytanii był instruktorem szkolącym cichociemnych. W kwietniu 1944 r. sam został zrzucony pod Dobieszynem na Mazowszu i trafił do Wydziału Kontrwywiadu i Bezpieczeństwa przy Sztabie Komendy Głównej AK. Uczestniczył w Powstaniu Warszawskim; w listopadzie 1945 r. został aresztowany przez UB i trafił do więzienia na ul. Rakowieckiej w Warszawie, gdzie poddano go brutalnemu śledztwu i torturom. Sylwetkę tego bohatera przybliżył Pan Grzegorz Trzyna - Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobem Archiwalnym IPN.

Konferencja edukacyjna

Jako prawdziwe świadectwo historii zaprezentowano także liczne  eksponaty pochodzące ze zbiorów lubelskiej Izby Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz naszywki służb mundurowych.

Eksponaty pochodzące ze zbiorów lubelskiej Izby Pamięci Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Podczas tego wydarzenia odbyła się także prezentacja albumu "Policja Lubelska 1919-2019" autorstwa Pana Leszka Zugaja, który został przygotowany z okazji 100-rocznicy powstania Policji Państwowej. Autor publikacji zaprezentował także krótki rys historyczny o Policji Państwowej.

Pan Leszek Zugaj

Dla uczestników tego wydarzenia przygotowano także wystawę historyczną, której autorem jest Instytut Pamięci Narodowej.

Dzisiejsza konferencja to doskonała okazja do tego, aby w 100 rocznicę powstania polskiej Policji przypomnieć o funkcjonariuszach, którzy w czasie pokoju stali na straży porządku, a w czasie II wojny światowej odpowiedzieli na wezwanie Ojczyzny i stanęli przeciw dwóm okupantom poświęcając swoje zdrowie i życie.

AK

  • 100 lat polskiej Policji. Lubelskie akcenty, lubelskie epizody” – Konferencja edukacyjna
  • 100 lat polskiej Policji. Lubelskie akcenty, lubelskie epizody” – Konferencja edukacyjna
  • 100 lat polskiej Policji. Lubelskie akcenty, lubelskie epizody” – Konferencja edukacyjna