KWP: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji otworzył Posterunek Policji w Fajsławicach i przekazał klucze do kolejnego posterunku w Ulhówku

Data publikacji 03.03.2017

Dzisiaj odbyła się uroczystość symbolicznego otwarcia kolejnych przywróconych posterunków w województwie lubelskim: w Fajsławicach oraz Ulhówku. W uroczystościach uczestniczyli m.in. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek oraz Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Paweł Dobrodziej. Wśród gości byli także parlamentarzyści z woj. lubelskiego, przedstawiciele lokalnych samorządów, kadra kierownicza garnizonu policji lubelskiej oraz mieszkańcy Fajsławic.