Zapraszamy na otwarte spotkania społeczne - Zapowiedzi wydarzeń - Policja Lubelska

Zapowiedzi wydarzeń

Zapraszamy na otwarte spotkania społeczne

Policjanci z KMP w Lublinie już od kilku lat uczestniczą w realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2017”.

Policjanci z KMP w Lublinie już od kilku lat uczestniczą  w realizacji „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2017”. W ramach realizacji tego programu na terenie wybranych gmin powiatu lubelskiego odbędą się otwarte spotkania społecznch. Ich celem jest:

-  Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących  z przemocy w rodzinie;

-  Udzielania wsparcia i pomocy rodzinom, w tym będącym w sytuacji przemocy domowej;

-  Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i zagrożonym przemocą;

-  Zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych;

-  Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i postaw rodzicielskich.

N    Najbliższe spotkania społeczne:

-  27.09.2017r. godz. 16.00 – sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Konopnica (Kozubszczyzna 127A);

-  28.09.2017r. godz. 16.00 – sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Głusk (ul. Rynek1, Dominów);

-  11.10.2017. godz. 16.00 – sala konferencyjna w budynku Urzędu Gminy Zakrzew (Zakrzew 26);

-  12.10.2017r. godz. 16.00 – sala konferencyjna w budynku Urzędu Miejskiego w Bychawie (ul. M. J. Piłsudskiego 22, Bychawa).

   Serdecznie zapraszamy!