„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” - Zapowiedzi wydarzeń - Policja Lubelska

Zapowiedzi wydarzeń

„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie”

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zapraszają nauczycieli oraz uczniów do udziału w kolejnej edycji projektu pt.„Odpal myślenie nie wchodź w uzależnienie” finansowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

    Głównym celem powyższego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie problematyki dopalaczy i narkotyków, poprzez realizację działań edukacyjno – informacyjnych. Projekt kierowany jest równocześnie do nauczycieli, rodziców jak również do uczniów klas VII szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Lublina  i powiatu Ziemskiego, który obejmuje następujące działania:

  • Realizowanie przez Policjantów spotkań z nauczycielami przekazując im założenia projektu. Jednym z zadań przedsięwzięcia jest zmotywowanie nauczycieli do wdrażania różnorodnych form pracy z uczniem i zorganizowanie spotkania z osobą, która pokarze młodym ludziom alternatywę dla narkotyków i dopalaczy.
  • Organizowanie debat przez uczniów pod opieką koordynatora szkolnego, w których będą uczestniczyć partnerzy projektu. Do rozmów z uczniami zasiądą przedstawiciel policji (dopalacze w aspekcie prawnym), lekarz lub terapeuta (dopalaczy w aspekcie  zdrowotnym), osoba znana – redaktor sportowiec, artysta (dopalacze w aspekcie społecznym). Zadaniem uczniów jest przygotowanie materiału wprowadzającego w tematykę problemu uzależnień w dowolnej formie tj. odegranej scenki,nagrania filmu lub przygotowania prezentacji.
  • Organizowanie spotkań dla rodziców uczniów objętych programem z przedstawicielami Policji i Sanepidu, którzy omówią zagadnienie uzależnień w oparciu o materiał poglądowy przygotowany przez młodzież do debaty.

    Szczegółowe informacje dotyczące zgłoszenia do projektu, terminów realizacji zadania oraz zasad przebiegu debaty zamieszczone są na stronie Komendy Miejskiej Policji w Lublinie/Wydział Prewencji/Programy profilaktyczno – prewencyjne/ ODPAL MYŚLENIE NIE WCHODŹ W UZALEŻNIENIE/.