PUBLIKACJE

Obiekty policyjne z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Mając na względzie aspekt społeczny, a także fakt ratyfikowania przez Polskę we wrześniu 2012 roku Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka zwrócił się do Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji z prośbą o przesłanie informacji na temat wykazu budynków policyjnych (KWP/KSP, jednostki szczebla miejskiego, rejonowego oraz powiatowego, a także komisariaty), które dają możliwości załatwienia spraw obywatelskich (zasada dostępności) dzięki ułatwieniom techniczno – architektonicznym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Wykaz ten opracowny przez Biuro Logistyki KGP nie służy do celów badawczych, ani też oceny stanu faktycznego, lecz ma na celu przekazanie obywatelom naszego kraju,  ogólnopolskiego wykazu jednostek Policji, które posiadają określone udogodnienia pozwalające na dostęp do wnętrza obiektów i załatwienia sprawy urzędowej.

Wykaz jednostek Policji: