KPP w Świdniku - Policja Lubelska

KPP w Świdniku

               

 

 

 

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU

 

Adres:  Al. Lotników Polskich 1

21-045 Świdnik

 

 Tel. kontaktowy:        81 749 42 10

Tel. alarmowy:           997  lub  112

  Fax:                             81 749 42 44

                       e-mail:   dyzurni.kppswidnik@lu.policja.gov.pl


Kierownictwo:
 

     Komendant Powiatowy Policji w Świdniku

          insp. Grzegorz Hołub

 


   

   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku

             podinsp. Sylwester Śliwka

          


Oficer prasowy:

      st. asp. Magdalena Szczepanowska

      tel. 81 749 42 15, 607 618 319 

              Oficer prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Poza stałymi godzinami pracy pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji jedynie o bieżących nagłych zdarzeniach.

              Jednocześnie informujemy, że Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pełni dyżur telefoniczny, pod numerem telefonu  693 - 724 - 731. Osoba dyżurująca zespołu w godzinach poza stałymi godzinami pracy (7.30 – 15.30) udziela informacji wyłącznie o bieżących nagłych zdarzeniach (w niedzielę udziela informacji tylko w sprawach bieżących – wydarzenia z ostatnich 24 godzin – w godz. od 10.30 do 13.30.

 


Komisariat Policji w Piaskach

 ul. Braci Spozów 19, 21 - 050 Piaski

 tel/fax 81 582 10 07 czynny w godz. 7.30-15.00

Kierownictwo:

Komendant Komisariatu Policji - p.o. asp.szt. Jarosław Wróbel

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji - p.o. podkom. Robert Świerszcz

 

e-mail: kppiaski.kppswidnik@lu.policja.gov.pl

 

                 całodobowo KPP w Świdniku, tel. 997 lub 81 749-42-10

 


Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              (81) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

 

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora,
z którego korzysta zainteresowana osoba.

 

             Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.