KPP w Świdniku - Policja Lubelska

KPP w Świdniku

                                         KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚWIDNIKU

                                                 
 Adres:                              Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik

Tel. kontaktowy:             81 749 42 10

Tel. alarmowy:                997  lub  112

Fax:                                  81 749 42 44

e-mail:   sekretariat.kppswidnik@lu.policja.gov.pl


Kierownictwo:
 

      p.o.  Komendant Powiatowy Policji w Świdniku

            mł. insp. Grzegorz Hołub


      I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku

           mł. insp. Zbigniew Krzos


Oficer prasowy:

      asp. Magdalena Szczepanowska

      tel. 81 749 42 15, 607 618 319 

              Oficer prasowy udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Poza stałymi godzinami pracy pełni dyżur telefoniczny, podczas którego udziela informacji jedynie o bieżących nagłych zdarzeniach.

              Jednocześnie informujemy, że Zespół Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pełni dyżur telefoniczny, pod numerem telefonu  693 - 724 - 731. Osoba dyżurująca zespołu w godzinach poza stałymi godzinami pracy (7.30 – 15.30) udziela informacji wyłącznie o bieżących nagłych zdarzeniach (w niedzielę udziela informacji tylko w sprawach bieżących – wydarzenia z ostatnich 24 godzin – w godz. od 10.30 do 13.30.

 


Komisariat Policji w Piaskach

 ul. Braci Spozów 19, 21 - 050 Piaski

 tel/fax 81 582 10 07


Telefon alarmowy dla osób niedosłyszących i głuchoniemych: 

              (81) 531 - 555- 444

obsługiwany przez oficera dyżurnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

za jego pomocą, osoby niepełnosprawne (głównie niedosłyszące i głuchonieme),
poprzez przesłanie informacji SMS-em, mogą wezwać Policję.

 

Jednocześnie informujemy, że opłata za przesłanie smsa jest uzależniona od taryfy operatora,
z którego korzysta zainteresowana osoba.

 

             Każda osoba, która wykorzysta ten numer w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, jest narażona na odpowiedzialność karną.