Przemoc w rodzinie - Powiadom / zgłoś - Policja Lubelska

Powiadom / zgłoś

Wykaz organizacji pozarządowych                                                 Zespoły interdyscyplinarne

Ośrodki Pomocy Społecznej                                                           Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Jednostki specjalistycznego poradnictwa                                   Wykaz placówek zapewniających miejsca noclegowe

Programy edukacyjne dla sprawców przemocy                          Osoby nadzorujące działania slużb

 

                     BAZA DANYCH OSÓB NADZORUJĄCYCH LUB KOORDYNUJACYCH DZIAŁANIA POLICJI W OBSZARZE PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE                            

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Osoba nadzorująca działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie

telefon

adres mailowy

st. asp. Robert Czarnata

81-535-45-53

sekretariat  

81-535-56-85

robert.czarnata@lu.policja.gov.pl

 

KMP w Białej Podlaskiej

nadkom. Ilona Wierzejska

83 344 83 52

ilona.wierzejska@lu.policja.gov.pl

KPP w Biłgoraju

mł. asp. Hubert Bździuch

84 686 82 61

hubert.bzdziuch@lu.policja.gov.pl

KMP w Chełmie

sierż. sztab.Agnieszka Koszuk-Janicka

82 560 12 12

agnieszka.koszuk-janicka@lu.policja.gov.pl

KPP w Hrubieszowie

asp. Edyta Krystkowiak

84 696 62 21

rzecznik.kpphrubieszow@lu.policja.gov.pl

KPP w Janowie Lubelskim

asp. Faustyna Łazur

15 871 02 63

rzecznik.kppjanowlubelski@lu.policja.gov.pl

KPP w Krasnymstawie

asp. Anna Podgórska

82 575 62 84

anna.podgorska@lu.policja.gov.pl

KPP w Kraśniku

nadkom. Dorota Węcławska-Baran

81 826 22 01

dorota.wecławska-baran@lu.policja.gov.pl

KPP w Lubartowie

st. asp. Grzegorz Mazuś

81 826 64 43

grzegorz.mazus@lu.policja.gov.pl

KMP w Lublinie

st. asp. Irmina Łakota

81 535 58 78

irmina.lakota@lu.policja.gov.pl

KPP w Łęcznej

mł. asp. Magdalena Krasna

81 752 72 59

rzecznikkppleczna@lu.policja.gov.pl

KPP w Łukowie

asp. Sławomir Niedziółka

25 797 62 71

slawomir.niedziolka@lu.policja.gov.pl

KPP w Opolu Lubelskim

mł. asp. Bożena Lasota

81 828 82 52

bozena.lasota@lu.policja.gov.pl

KPP w Parczewie

podkom. Robert Mituła

83 355 32 10

robert.mitula@lu.policja.gov.pl

KPP w Puławach

sierż. Danuta Woszczek

81 889 02 41

danuta.woszczek@lu.policja.gov.pl

KPP w Radzyniu Podlaskim

podkom. Krzysztof Jonasz

83 351 22 41

krzysztof.jonasz@lu.policja.gov.pl

KPP w Rykach

mł. asp. Katarzyna Szewczuk

81 865 02 28

katarzyna.szewczuk@lu.policja.gov.pl

KPP w Świdniku

podkom. Edyta Wójtowicz

81 749 42 48

edyta.wojtowicz@lu.policja.gov.pl

KPP w Tomaszowie Lubelskim

asp. sztab. Grzegorz Milczarek

84 664 82 29

grzegorz.milczarek@lu.policja.gov.pl

KPP we Włodawie

mł. asp. Kinga Zamojska-Prystupa

82 575 72 55

kinga.zamojska@lu.policja.gov.pl

KMP w Zamościu

asp. sztab. Tadeusz Gancarz

84 677 13 23

tadeusz.gancarz@lu.policja.gov.pl

* KMP – Komenda Miejska Policji,  KPP – Komenda Powiatowa Policji

 

*kliknij na wybraną komendę Policji