Kierownictwo - Policja Lubelska

Kierownictwo

      Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinsp. Paweł Dobrodziej     

          Urodził się 15 maja 1970 roku w Łodzi. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w w Komendzie Rejonowej  Łódź – Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. Zajmował szereg stanowisk wykonawczych, a następnie kierowniczych.

          Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki Z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI z siedzibą w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP.

          W 2007 r. objął stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Łodzi CBŚ KGP, a w 2011 r. – Naczelnika tego wydziału. Od września 2014 r. p.o. Naczelnika  Zarządu CBŚP w Łodzi, a od  kwietnia 2015 r. - Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi. Z dniem  11.02.2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

          Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.  Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Wśród wielu pasji i zainteresowań zdecydowanie dominują sporty walki, którymi zajmuje się od 30 lat.

 


  I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

 insp. Robert Szewc

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

 

           Urodził się 21 października 1972 r. w Łukowej. Jest absolwentem  Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

            Służbę w Policji rozpoczął w 1996 roku jako funkcjonariusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Zamościu. Przez kolejne lata  związany był z jednostką w Tomaszowie Lubelskim. Pełnił służbę w pionach: kryminalnym, prewencji i wspomagającym. Zajmował się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, prewencją kryminalą, pracował w kadrach oraz  kontroli.  W tomaszowskiej komendzie zajmował  stanowiska wykonawcze, a następnie  kierowncze. Od marca 2009r Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji, w październiku 2012r został Naczelnikiem Wydziału Kryminalnego.

            W  10 kwietnia 2013 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim.  Z dniem 13 kwietnia 2015 r. powołany na  Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Zamościu. Od dnia 3 marca 2016 r.  - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

            Odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

            Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Ma również wiele zainteresowań m.in  pasjonuje go sport i turystyka.

 


 Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

podinsp. Jerzy Czebreszuk

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

      

            

    Zastępca komendanta urodził się 25 lutego 1973 r. w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno -  Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

    W Policji służy od 1995 r. i niemal od samego początku związany był z pionem kryminalnym. W 2007 r. został Komendantem Komisariatu Policji w Wisznicach. Siedem lat później objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Radzyniu Podlaskim. Od sierpnia 2016 r. kierował Komendą Miejską Policji w Białej Podlaskiej. Z dniem 27 marca 2017 r. został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

   W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został m.in. medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant. Jest żonaty, ma dwójkę dzieci. Jego pasją jest sport.

 


 

                                                                                       
   

 

    Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie - Włodzimierz Pietroń

 

               Urodził się 15 sierpnia 1965 roku w Kraśniku. Tytuł inżyniera uzyskał w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i  Artylerii w Toruniu. W 2006 roku ukończył studia na kierunku socjologii w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” oraz studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – „Zarządzanie w jednostkach Policji.”

              Od 20 lutego 2012 roku zatrudniony jest w korpusie służby cywilnej KWP w Lublinie na stanowisku Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia. Od 1992 roku jako policjant zajmował stanowiska kierownicze, m.in. Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego Policji w Kraśniku, Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Kraśniku, Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku, Naczelnika Wydziału Zaopatrzenia KWP w Lublinie, Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

             Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.