Oddział Prewencji Policji - Policja Lubelska

Oddział Prewencji Policji

Oddział Prewencji Policji

DOWÓDCA
 ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE
 
    insp. Roman Leszcz
 
 
ZASTĘPCA DOWÓDCY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

podinsp. Marek Krzewiński
 
ZASTĘPCA DOWÓDCY
ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Mariusz Charchuła


 


Sekretariat:

tel. 081-535-46-38

Adres:
ul. Grenadierów 3
20-331 Lublin
 

Do zakresu działania Oddziału Prewencji Policji w Lublinie należy:

 

  • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami;
  • ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
  • ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych;
  • przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
  • wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
  • zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.