Wydział do walki z Cyberprzestepczością

Wydział do walki z Cyberprzestępczością

Naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością

Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

 

nadkom. Konrad Kańkowski

 

 

Zastępca Naczelnika

 

nadkom. Mariusz Kuszpit

 

 

Sekretariat:
tel. (81) 535-49-73
fax (81) 535-49-79
 
e-mail: cyberprzestepczosc@lu.policja.gov.pl
 
 ul. Wyżynna 18 Lublin
 

 

Zadania Wydziału do walki z Cyberprzestępczością:
  • prowadzenie ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń i zachowań o charakterze przestępczym,

  • współpraca z administratorami sieci komputerowych, providerami oraz przedstawicielami firm softwareowych i telekomunikacyjnych w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym,

  • dokonywanie ustaleń teleinformatycznych w trybie art. 20c ustawy o Policji,

  • ujawnianie i zwalczanie przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych,

  • ustalanie sprawców przestępstw wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne ,

  • pomoc w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagana jest wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi,

  • współpraca z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjnej