Wydział do Walki z Korupcją - Policja Lubelska

Wydział do Walki z Korupcją

Wydział do Walki z Korupcją

             NACZELNIK WYDZIAŁU DO WALKI Z KORUPCJĄ
                            KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE           

                           mł.insp. Jarosław Malec                  

Sekretariat:

tel.  (0-81) 535-43-53
fax  (0-81) 535-43-98
e-mail: korupcja@lu.policja.gov.pl


Wydział do Walki z Korupcją realizuje następujące zadania:

  1. Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych przestępczości korupcyjnej oraz wypracowywanie i wdrażanie skutecznych metod w prowadzonych formach pracy operacyjnej.
  2. Koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych realizowanych przez komendy miejskie i powiatowe Policji.
  3. Organizowanie współpracy z organami administracji i kontroli oraz agendami rządowymi i pozarządowymi działającymi w zakresie profilaktyki antykorupcyjnej funkcjonującymi na obszarze terytorialnego zasięgu działania Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w  zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości korupcyjnej.
  4. Podejmowanie bezpośredniej współpracy z komórkami do walki z korupcją innych komend wojewódzkich Policji, innymi pionami Policji oraz organami ścigania,
  5. Analizowanie stanu zagrożenia przestępczością korupcyjną na obszarze terytorialnego zasięgu działania Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, jej specyfiki, określenie obszarów występowania oraz opracowywanie na tej podstawie kierunków działań wykrywczych.
  6. Współdziałanie z Komendą Główną Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiana informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzonych czynności operacyjno - wykrywczych.