Wydział Kadr i Szkolenia - Policja Lubelska

Wydział Kadr i Szkolenia

Wydział Kadr i Szkolenia

Naczelnik Wydziału Kadr i Szkolenia

 mł.
insp. Katarzyna Węgrzyn

 

 

Zastępca Naczelnika

podinsp. Agata Śliwińska

 

Sekretariat Wydziału  tel. 081 - 535- 57-37
 

 


 

 Podstawowe  zadania  Wydziału  Kadr i Szkolenia:

  • głównym zadaniem Wydziału jest wdrażanie polityki kadrowej KWP w Lublinie a w szczególności przyjmowanie i załatwianie wszystkich spraw związanych ze stosunkiem służbowym policjantów i stosunkiem pracy pracowników, dla których przełożonym w sprawach osobowych jest Komendant.
  • Prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych wobec kandydatów do pracy w Policji na potrzeby Komendy.
  • Organizowanie i realizowanie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, w tym także w zakresie kultury fizycznej oraz wyszkolenia strzeleckiego.
  • Realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktury organizacyjnej Komendy i jednostek organizacyjnych Policji oraz nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur wszystkich jednostek organizacyjnych Policji w woj. lubelskim.
  • Prowadzenie, właściwych dla Komendanta, spraw związanych z problematyką dyscyplinarną.
  • Załatwianie spraw związanych z prowadzeniem postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w jednostkach organizacyjnych Policji woj. lubelskiego oraz  kandydatów do służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji.

 

 

SEKCJA DOBORU

SEKCJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

SPRAWY SOCJALNE