Wydział Kontroli - Policja Lubelska

Wydział Kontroli

Wydział Kontroli

NACZELNIK WYDZIAŁU KONTROLI

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

 

mł.insp. Małgorzata Hainowska

 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KONTROLI

KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

 

nadkom. Krzysztof Ciołek

 

Sekretariat:

tel.  (081) 535 - 43 - 50

fax  (081) 535 - 57 - 94

e-mail: wydzialkontroli@lu.policja.gov.pl 

skargi@lu.policja.gov.pl

 

Petycje


 

 1. Wydział zajmuje się:
  • realizacją zadań z zakresu kontroli i czynności wyjaśniających prowadzonych w jednostkach Policji województwa lubelskiego oraz wydziałach i komórkach organizacyjnych podległych KWP
   w Lublinie,
  • tematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
  • Rejestracją przyjęć interesantów przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz jego Zastępców zajmują się policjanci Zespołu ds. Skarg i wniosków; numery telefonów: (081) 535-45-67, (081) 535-42-75, (081) 535-53-05 w następujących dniach:
  • w poniedziałki: w godz. 7.30 - 17.00,
  • w pozostałe dni tygodnia (oprócz sobót i niedziel): w godz. 7.30 - 15.30.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich,

Aleja Solidarności 77,

00-090 Warszawa

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00

od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00

telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811

centrala: 0-22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku

(dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57,

80 -748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10.00-17.00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach

(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40 – 032 Katowice

telefon (+ 48 32) 72 86 800

fax (+ 48 32) 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50 - 056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00

środa w godzinach od 10.00 do 17.00

 

Linki: