Wydział Konwojowy - Policja Lubelska

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  W LUBLINIE
 
ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
 
 
NACZELNIK WYDZIAŁU
mł. insp. Bartosz Magryta
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA
nadkom. Marcin Turos
 
Sekretariat              
tel.: 081 535 - 40 - 88
fax.: 081 535 - 59 - 33
 
 
 
 
GŁÓWNE ZADANIA WYDZIAŁU:
  • Organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur.
  • Bieżące współdziałanie z komórkami służby konwojowej innych województw w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich do drugiej jednostki penitencjarnej.
  • Realizacja konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej.
  • Realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego.
  • Współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.
  • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur.
  • Konwojowanie ładunku pocztowego na terenie województwa.
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka.


     
 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU:

 

Zespół Organizacji Służby

ul. Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN

tel. 081 535-46-45

 

SEKCJA I

ul. Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN

tel. 081 535-46-45

Kierownik Sekcji tel. kom. 723-688-651

  

Ogniwo w Białej Podlaskiej

Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 BIAŁA PODLASKA

tel. 083 344-83-14   fax. 083 344-83-16

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-084

 

Ogniwo w Chełmie

ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 CHEŁM

tel. 082 560-15-31   fax. 082 560-15-32

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-643

  

Zespół we Włodawie

ul. Piłsudskiego 51,  22-200 WŁODAWA

tel. 082 572-72-54 fax. 082 572-72-58

Asystent Zespołu tel. kom. 723-688-654

 

Ogniwo w Opolu Lubelskim

ul. Morwowa 4,  24-300 OPOLE LUBELSKIE

tel. 081 828-82-72    fax. 081 828-82-71

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-636

 

Ogniwo w Zamościu

ul. Wyszyńskiego 2,  22-400 ZAMOŚĆ

tel. 084 677-14-38    fax. 084 677-14-60

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-657

 

 

Zespół w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 20,  22-500 HRUBIESZÓW

tel. 084 696-62-07 fax. 084 696-62-07

Asystent Zespołu tel. kom. 723-688-655

 

SEKCJA II

ul. Krakowskie Przedmieście 43,  20-076 LUBLIN

tel. 081 535-41-16    fax. 081 535-41-40

 

Ogniwo w Lublinie I

ul. Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN

tel. 081 535-45-20  fax. 081 535-59-33

Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-650

 

Ogniwo w Lublinie II

ul. Krakowskie Przedmieście 43,  20-076 LUBLIN

tel. 081 535-41-16

 

Policyjna Izba Dziecka
ul. Wyżynna 18, 20-560 Lublin

telefony:
Kierownik 081 535-49-63
Dyżurny 081 535-49-61
fax 081 535-49-62

 

Pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

ul. Północna 3, 20-064 Lublin

tel. 081 535-45-06, fax 081 535-52-62