Wydział Konwojowy - Policja Lubelska

Wydział Konwojowy

Wydział Konwojowy

WYDZIAŁ KONWOJOWY
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI  W LUBLINIE
 
ul. Grenadierów 3, 20-331 Lublin
 
 
NACZELNIK WYDZIAŁU
mł. insp. Bartosz Magryta
 
 
ZASTĘPCA NACZELNIKA
nadkom. Marcin Turos
 
Sekretariat              
tel.: 081 535 - 40 - 88
fax.: 081 535 - 59 - 33
 
 
 
 
GŁÓWNE ZADANIA WYDZIAŁU:
  • Organizacja i realizacja konwojów osób z aresztów śledczych i zakładów karnych oraz nieletnich sprawców czynów karalnych z zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich do sądów i prokuratur.
  • Bieżące współdziałanie z komórkami służby konwojowej innych województw w zakresie realizacji konwojów osób skazanych i tymczasowo aresztowanych, których udział w czynnościach procesowych związany jest z przemieszczeniem ich do drugiej jednostki penitencjarnej.
  • Realizacja konwojów osób pozbawionych wolności, których udział w czynnościach procesowych wymaga przetransportowania ich do innej jednostki penitencjarnej.
  • Realizacja doprowadzeń osób uchylających się od obowiązku stawienia na wezwanie organu wzywającego, którego siedziba znajduje się poza terenem działania jednostki Policji szczebla powiatowego.
  • Współpraca z kierownictwem sądów i prokuratur w zakresie poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego budynków sądów i prokuratur oraz wdrożenia rozwiązań umożliwiających optymalne wykorzystanie sił i środków kierowanych do realizacji zadań konwojowych.
  • Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów i prokuratur.
  • Konwojowanie ładunku pocztowego na terenie województwa.
  • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia słuzby w Policyjnej Izbie Dziecka.


     
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU:
 
Zespół Organizacji Służby
ul. Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN
tel. 081 535-46-45
 
SEKCJA I
ul. Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN
tel. 081 535-43-52
Kierownik Sekcji tel. kom. 723-688-651
 
Ogniwo w Lublinie
ul. Grenadierów 3, 20-331 LUBLIN
tel. 081 535-45-20  fax. 081 535-59-33
Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-650
 
Ogniwo w Białej Podlaskiej
Plac Wojska Polskiego 23, 21-500 BIAŁA PODLASKA
tel. 083 344-83-14   fax. 083 344-83-16
Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-084
 
Ogniwo w Chełmie
ul. Żwirki i Wigury 20, 22-100 CHEŁM
tel. 082 560-15-31   fax. 082 560-15-32
Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-643
 
Zespół w Hrubieszowie
ul. Narutowicza 20,  22 – 500 HRUBIESZÓW
tel. 084 696-62-07
fax. 084 696-62-52
Asystent Zespołu tel. kom. 723-688-655
 
Zespół we Włodawie
ul. Piłsudskiego 51,  22 – 200 WŁODAWA
tel. 082 572-72-54 fax. 082 572-72-58
Asystent Zespołu tel. kom. 723-688-654
 
Ogniwo w Opolu Lubelskim
ul. 25-lecia PRL 4,  24 - 300 OPOLE LUBELSKIE
tel. 081 828-82-72    fax. 081 828-82-71
Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-636
 
Ogniwo w Zamościu
ul. Wyszyńskiego 2,  22 – 400 ZAMOŚĆ
tel. 084 677-14-38    fax. 084 677-14-60
Kierownik Ogniwa tel. kom. 723-688-657
 
SEKCJA II
ul. Krakowskie Przedmieście 43,  20-076 LUBLIN
tel. 081 535-41-16    fax. 081 535-41-40
 
Zespół I
ul. Krakowskie Przedmieście 43,  20-076 LUBLIN
tel. 081 535-41-17
 

Policyjna Izba Dziecka
ul. Wyżynna 18, 20-560 Lublin

telefony:
Kierownik 081 535 49 63
Dyżurny 081 535 49 61
fax 081 535 49 62