Wydział Łączności i Informatyki - Policja Lubelska

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki
 NACZELNIK WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

mł. inspektor Jarosław Kostek

  

ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

mgr inż. Michał Król

 

Sekretariat:

tel. (081) 535-44-44

tel. (081) 535-45-00 

faks (081) 535-45-44

e-mail: jaroslaw.kostek@lu.policja.gov.pl

Nasza misja

Dostarczanie każdemu uprawnionemu policjantowi i pracownikowi Policji garnizonu lubelskiego dostępu do usług z zakresu teleinformatyki niezbędnych do realizacji zadań służbowych.
Wydział Łączności i Informatyki jest komórką organizacyjną o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania Policji w garnizonie lubelskim. Rozwój policyjnej łączności i informatyki ma pozytywny wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego w naszym województwie. Wykorzystując dostępną wiedzę w zakresie najnowszych technologii przesyłu i przetwarzania informacji, wdrażamy w Policji garnizonu lubelskiego zaawansowane rozwiązania w obszarach Teletransmisji, Telekomunikacji, Informatyki i Radiokomunikacji. Administrowane i utrzymywane przez nas systemy są wykorzystywane nie tylko przez Policję, lecz również przez podmioty administracji publicznej.