Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Lubelska

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

NACZELNIK
Wydziału Postępowań Administracyjnych
KWP w Lublinie

podinsp. Mariusz Pachuta
 

ZASTĘPCA NACZELNIKA 
Wydziału Postępowań Administracyjnych

 

 

Sekretariat - tel. 47 811 44 74, fax 47 811 15 20,

e-mail:  wpa@lu.policja.gov.pl

 

Uwaga! Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie zmienia swoją siedzibę. Nowy adres: Lublin ul. Gospodarcza 1B - budynek Komisariatu VI Policji w Lublinie 

 


Zespół ds. Pozwoleń na Broń:

- broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, pozbawiona cech użytkowych, do 

rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych - tel. 47 811 49 65 lub 47 811 49 39;
- broń palna gazowa - tel. 47 811 49 48;
- broń palna myśliwska i palna sportowa - tel. 47 811 49 31 lub 47 811 49 68;
 


Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia:

- licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej                                    

i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni dla pracowników ochrony - tel. 47 811 49 98 lub                            

47 811 49 99.

 

Zespół ds. Uzbrojonych Formacji Ochronnych:

- uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających     

  obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni –  tel. 47 811 49 95,  47 811 49 96, 47 811 49 97.

 

Zespół ds. Cudzoziemców:

tel. 47 811 49 44, 47 811 49 32

 

- Depozyt Broni:

poniedziałek godz. 7.30-15.30

 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie realizuje zadania wynikające  z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych m.in. o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

 


Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów:

poniedziałek godz. 09.00-17.00 oraz w czwartek w godz. 09.00-15.00     

 

 Informacja telefoniczna - kliknij na ikonę obok