Wydział Postępowań Administracyjnych - Policja Lubelska

Wydział Postępowań Administracyjnych

Wydział Postępowań Administracyjnych

NACZELNIK
Wydziału Postępowań Administracyjnych
KWP w Lublinie

podinsp. Mariusz Pachuta
 

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA 
Wydziału Postępowań Administracyjnych

podinsp. Barbara Talaga
 

 

 

Sekretariat - tel. 81 535 44 74, fax 81 535 45 10,

e-mail:   wpa@lu.policja.gov.pl

 


Zespół ds. Pozwoleń na Broń:

- broń palna bojowa, pamiątkowa, kolekcjonerska, pozbawiona cech użytkowych, do   

   rekonstrukcji historycznych, do celów szkoleniowych - tel. 81 535 57 55
- broń palna gazowa - tel. 81 535 4304
- broń palna myśliwska i palna sportowa - tel. 81 535 42 99
- broń obiektowa (specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne i inne podmioty)
   tel. 81 535 5755

- broń obiektowa (szkoły, organizacje sportowe i łowieckie) - tel. 81 535 44 76.


Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia:

- licencje detektywa, wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej                                    

   i zabezpieczenia technicznego, dopuszczenie do posiadania broni  tel. 81525 4610 lub                            

  81 535 5240.

 

Zespół ds. Uzbrojonych Formacji Ochronnych:

- uzgadnianie planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających     

  obowiązkowej ochronie; odbiór magazynów broni –  tel. 81 535 51 77,  81 535 52 20,                       

  81 535 42 18

 

Zespół ds. Cudzoziemców:

tel. 81 535 45 51,  81 535 44 36.

 

- Depozyt Broni:

poniedziałek godz. 7.30-15.30

 

Wydział Postępowań Administracyjnych KWP w Lublinie realizuje zadania wynikające  z ustawy o Policji oraz ustaw szczególnych m.in. o ochronie osób i mienia, o broni i amunicji, o usługach detektywistycznych, o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, o cudzoziemcach, jak również przy zastosowaniu przepisów takich ustaw jak: o strażach gminnych, o lasach, o ochronie przyrody, o transporcie kolejowym, o transporcie drogowym, o rybactwie śródlądowym, prawo łowieckie, o kulturze fizycznej – które łączy procedura prowadzenia postępowań określona w kodeksie postępowania administracyjnego.

 


Wydział Postępowań Administracyjnych przyjmuje interesantów:

poniedziałek godz. 09.00-17.00 oraz w czwartek w godz. 09.00-15.00     

 

 Informacja telefoniczna - kliknij na ikonę obok