Wydział Prewencji - Policja Lubelska

Wydział Prewencji

Wydział Prewencji

NACZELNIK WYDZIAŁU PREWENCJI

insp. Wojciech Czapla

 

 

Sekretariat Wydziału Prewencji

tel. (081) 535 56 85
fax. (081) 535 56 15
email: agnieszka.kowalczyk1@lu.policja.gov.pl

 


Do zadań Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie należy przede wszystkim koordynacja działań prewencyjnych podejmowanych przez policjantów komend powiatowych (miejskich) Policji woj. lubelskiego oraz nadzór nad ich realizacją . Uzupełniamy je przedsięwzięciami prewencyjnymi, które przygotowywane i wykonywane są wyłącznie przez nas lub we współpracy  z policjantami z innych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie i terenowych jednostek Policji, a także przedstawicielami podmiotów pozapolicyjnych.

W strukturze organizacyjnej wydziału funkcjonują:
 

Sekcja ds. profilaktyki, nieletnich i patologii

Zespół ds. organizacji służby i dzielnicowych

Zespół ds. wykroczeń i przewodników psów służbowych