Wydział Transportu - Policja Lubelska

Wydział Transportu

Wydział Transportu

NACZELNIK WYDZIAŁU TRANSPORTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

mł.insp. Roland Kuperski

tel. (81) 535-44-56

e-mail: roland.kuperski@lu.policja.gov.pl

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU TRANSPORTU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

nadkom. Grzegorz Słomka

tel. (81) 535-40-40

 

 

Sekretariat

tel. (81) 535-57-56

fax: (81) 535-51-10

e- mail: transport@lu.policja.gov.pl

 

Wydział Transportu KWP w Lublinie

20-331 Lublin, ul. Grenadierów 3

Struktura:

Strukturę organizacyjną Wydziału Transportu tworzą:

 

1. Zespół Eksploatacji

telefony kontaktowe:

stanowisko ds. eksploatacji i wycofywania pojazdów służbowych: tel. 535–41–23, 535-44-58

stanowisko ds. zamówień publicznych: tel. 535-42-79

stanowisko ds. zaopatrzenia: tel. 535–46–74

stanowisko ds. szkód komunikacyjnych:tel. 535–44–45

stanowisko ds. rozliczeń finansowych: tel. 535-40-67

 

2. Sekcja Wspomagająca

telefony kontaktowe:

kierownik sekcji: tel. 535–44–69

obsługa dyspozytorska: tel. 535–45–41

 

3. Sekcja Wsparcia Technicznego

telefony kontaktowe:

kierownik sekcji: tel. 535–40–46

naprawy: tel. 535–53–82

 

4. Zespół Gospodarki Materiałowo-Technicznej

telefony kontaktowe:

magazyn części zamiennych, magazyn materiałów pędnych i smarów: tel. 535–53–06

 

5. diagnostyka

telefony kontaktowe: 535-43-21, 535-44-12, 535-40-15

 

Zadania:

Podstawowym zadaniem Wydziału Transportu jest prowadzenie gospodarki transportowej jednostek Policji garnizonu lubelskiego, realizowanym poprzez:

1. Obsługę transportową komórek organizacyjnych KWP.

2. Naprawy i obsługi sprzętu transportowego, eksploatowanego w jednostkach garnizonu lubelskiego.

3. Organizację i koordynację zakupów części zamiennych i materiałów konserwacyjno – remontowych dla zaplecza technicznego garnizonu lubelskiego.

4. Koordynację zakupów sponsorowanych sprzętu transportowego na potrzeby jednostek.

5. Organizację i realizację przetargów na zbywanie sprzętu transportowego wycofanego z eksploatacji.

6. Prowadzenie ewidencji głównej sprzętu transportowego i warsztatowego oraz rejestracji pojazdów służbowych.

7. Organizacja zakupów i koordynacja dostaw materiałów pędnych i smarów dla KWP i jednostek podległych.

8. Organizacja i realizacja zakupów sprzętu warsztatowego i narzędzi dla całego zaplecza obsługowo–naprawczego garnizonu lubelskiego.

9. Zaopatrzenie jednostek w sprzęt transportowy w ramach realizacji zakupów centralnych jak również zakupów ze środków własnych.

10. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej sprzętu transportowego i warsztatowego oraz rejestracja służbowego sprzętu transportowego.

11. Organizowanie i koordynowanie pracy dyspozytorów oraz kierowców Sekcji Wspomagającej.