Wydział Wywiadu Kryminalnego - Policja Lubelska

Wydział Wywiadu Kryminalnego

Wydział Wywiadu Kryminalnego

NACZELNIK WYDZIAŁU WYWIADU KRYMINALNEGO
KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W LUBLINIE

mł.insp. Adam Mateńko

 ZASTĘPCA NACZELNIKA

 

 

Sekretariat:

tel. (81) 535-59-55
fax (81) 535-45-52

 


Wydział Wywiadu Kryminalnego realizuje następujące zadania:

  1. Pozyskiwanie na zlecenie i obsługa osobowych źródeł informacji.
  2. Pozyskiwanie, gromadzenie i weryfikowanie informacji zgodnie z kierunkami zainteresowania Policji.
  3. Sporządzanie analiz operacyjnych wspomagających procesy wykrywcze przy zastosowaniu specjalistycznych metod i narzędzi analitycznych  z wykorzystaniem sprzętu informatycznego.
  4. Analizowanie informacji zgromadzonych w Systemie Informacji Operacyjnych, zwanego dalej SIO, oraz innych policyjnych  i pozapolicyjnych bazach danych pod kątem rozpoznania organizacji przestępczych, ich lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury oraz sposobu zagospodarowania nielegalnych zysków.
  5. Zapewnienie sprawnego i efektywnego gromadzenia i przetwrzania informacji.
  6. Sprawowanie nadzoru nad danymi wprowadzonymi do systemów informacyjnych, usuwanie błędów i zauważonych nieprawidłowości.
  7. Koordynacja i nadzór nad obiegiem międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, działań na terenie województwa Oficerów Łącznikowych akredytowanych w RP.