Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2019

 

7 listopada 2019r.

30 grudnia 2019r.

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzonej w 2019 roku,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.