Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2018

 

 

31 grudnia 2018r.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzonej w 2018 roku,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.