Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2020

 

27 lutego 2020r.

21 kwietnia 2020r.

13 lipca 2020r.

16 września 2020r.

5 listopada 2020r.

30 grudnia 2020r.

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

(w 2019 roku w garnizonie lubelskim do służby ptzyjęto 142 osoby)

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.