Terminy przyjęć - Policja Lubelska

Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

w roku 2018

 

02 lipca 2018r. - 12 osób  (limit zmniejszony do 10 osób),

24 września 2018r. - 10 osób (limit zwiększony do 17 osób),

27 grudnia 2018r. - 20 osób (limit zwiększony do 28 osób).

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, przeprowadzonej w 2018 roku,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.