Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
07/08/18/SZP/U poniżej 144 000 euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 26.02.2018 godz.11:00 więcej
09/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań      w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego
art. 138o. usługi społeczne 23.02.2018 godz.11:00 więcej
08/34/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45111200-0 45216111-5 Zaprojektowanie
i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach
przetarg nieograniczony 01.03.2018 godz. 11:00 więcej
02/17/18/SZP/U powyżej 144 000 euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 72212312-9 48820000-2 Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi przetarg nieograniczony 21.03.2018 godz.11:00 więcej
06/56/18/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 23.02.2018 godz.11:00 więcej
05/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 16.02.2018 godz.10:30 więcej
03/12/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów przetarg nieograniczony 09.02.2018 06.02.2018 godz. 11:00 więcej
01/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 24.01.2018 godz. 10:30 więcej
84/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45251143-5 45310000-3 45320000-6 45331210-1 45400000-1 45453000-7 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie” zamówienie z wolnej ręki ______ więcej