Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
91/13/17/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy art. 138o. usługi społeczne 07.12.2017 godz. 11.000 więcej
89/73/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 32420000-3 Dostawa urządzeń sieciowych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 01.12.2017 godz. 11:00 więcej
87/13/17/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy art. 138o. usługi społeczne 09.11.2017 godz. 11.00 więcej
84/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45251143-5 45310000-3 45320000-6 45331210-1 45400000-1 45453000-7 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zamówienia podstawowego i zgodnych z jego przedmiotem pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie” zamówienie z wolnej ręki ______ więcej
74/56/14/SZP/U powyżej 135 tys. euro

50118110-9 98351110-2

Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych
oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
przetarg nieograniczony

10.10.2017 godz. 10:30

więcej
54/15/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

11.08.2017

10.08.2017 godz.10:30

więcej
56/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.07.2017 godz. 10:30 więcej
21/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.04.2017 godz.10:30 więcej