Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
66/31/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
 (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

przetarg nieograniczony 30.10.2018 godz. 11.00 więcej
68/06/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony 27.09.2018 godz. 11:00 więcej
69/62/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45310000-3 45332200-5 Naprawa dachów w obiektach KPP w Radzyniu Podlaskim przetarg nieograniczony 05.10.2018 godz. 11:00 więcej
67/31/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 21.09.2018 godz. 11:00 więcej
65/32/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09135100-5 Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 12.10.2018 godz. 11:00 więcej
62/18/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 64200000-8 64211000-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych

przetarg nieograniczony

18.09.2018

14.09.2018 godz. 11:00

więcej
57/07/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50116000-1 42123500-2 42120000-6 34327200-7 31612200-1 31130000-6 Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony

31.08.2018

30.08.2018

27.08.2018 godz. 11:00

więcej
64/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45231300-8 45233220-7 Remont zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w KPP w Puławach przetarg nieograniczony 27.08.2018 godz. 11:00 więcej
61/04/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro

09132100-4
09134220-5

Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

14.09.2018

04.09.2018 godz. 11:00

więcej
56/10/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów "oznakowanych" przetarg nieograniczony

16.08.2018 godz. 11:00

więcej
52/31/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
 (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

przetarg nieograniczony 08.08.2018 godz. 11:00 więcej
54/57.58/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 39121100-7 39141300-5 39121200-8 39132100-7 39150000-8 39143113-1 39141000-2 39136000-4 39131000-9 39113600-3 39143310-2 39151200-7 39112000-0 39143122-7 39113200-9 44421000-7 39112000-0 39141100-3 39131100-0 39111100-4 44316400-2 39151200-7 39132200-8 44423200-3 44421700-4 44421790-1 39121200-8 39151100-6 44421300-0 39180000-7 Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 08.08.2018 godz. 11:00 więcej
02/17/18/SZP/U powyżej 144 000 euro 48000000-8 48311000-1 48311100-2 72212312-9 48820000-2 Usługa wdrożenia i dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów wraz z internetowym portalem e-usług i aplikacją mobilną do komunikacji z podmiotami zewnętrznymi przetarg nieograniczony

22.05.2018

15.05.2018

08.05.2018

16.04.2018

26.03.2018

21.03.2018

godz.11:00

więcej