Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

 

OGŁOSZENIE

z dnia 19 marca 2020 r.

o ograniczeniach dot. realizacji zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

przez Sekcję Zamówień Publicznych KWP w Lublinie

 

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz na podstawie § 8 ust. 1
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 433), informujemy,
że w okresie od dnia 20 marca do odwołania w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie wprowadza się realizację zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W związku z powyższym, w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania, otwarcia ofert przeprowadzane będą poprzez transmisję online. Informacje o transmisji dostępne są na stronie internetowej KWP w Lublinie  http://www.lubelska.policja.gov.pl zakładka ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, w materiałach dotyczących danego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przeprowadzania otwarcia ofert
w sytuacji zagrożenia epidemicznego znajduje się na stronie internetowej UZP:
 https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Jednocześnie, z uwagi na wyżej wskazaną sytuację, prosimy o przekazywanie korespondencji  do w Sekcji Zamówień Publicznych KWP w Lublinie za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej
  • poczty tradycyjnej

Dostęp bezpośredni utrzymany jest w godzinach 7:30 – 15:30 dla firm kurierskich, Poczty Polskiej oraz w innych sytuacjach - po poinformowaniu pracownika Kancelarii Ogólnej KWP w Lublinie (wejście główne).

 

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawców i pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie liczymyna Państwa zrozumienie w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

 

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
36/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art 138o usługi społeczne 14.07.2020 godz. 11:00 więcej
35/16/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 90511000-2 Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostyek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 10.07.2020 godz. 11:00 więcej
33/71/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 01.07.2020  godz. 11:00 więcej
32/17/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 90524000-6 90513000-6 90520000-8 Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubeslkiego przetarg nieograniczony 30.06.2020 godz. 11:00 więcej
31/53/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45421100-5 45442100-8 42961100-1 35125300-2 32323500-8 45312200-9 45312100-8 45317000-2 Modernizacja systemów zabezpieczeń
w obiektach podległych KWP w Lublinie
przetarg nieograniczony 29.06.2020 godz.11:00 więcej
29/68/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50112000-3 Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

19.06.2020

17.06.2020 godz.11:00

więcej
30/56/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45261900-3 45000000-7 KPP w Radzyniu Podlaskim – remont dachów przetarg nieograniczony 24.06.2020 godz.11:00 więcej
27/14/20/SZP/D poniżej 139 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części, akcesoriów komputerowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 15.06.2020 godz. 11:00 więcej
28/01/20/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art 138o usługi społeczne 16.06.2020 godz. 11:00 więcej
26/20/20/SZP/B poniżej 5 350 tys. euro 45310000-3 45311000-0 45314000-1

Instalacja urządzeń telekomunikacyjnych dla zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu”

przetarg nieograniczony 18.06.2020 godz.11:00 więcej
25/05/20/SZP/D poniżej139 tys. euro 22815000-6 22816000-3 22850000-3 24910000-6 30145100-8 30190000-7 30192160-0 30192800-9 30197330-8 30197630-1 30197640-4 30197644-2 30199230-1 30199500-5 39292400-9 Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 02.06.2020 godz.11:00 więcej
24/8,9/20/SZP/D poniżej139 tys. euro 39121100-7 39141300-5 39121200-8 39132100-7 39150000-8 39143113-1 39141000-2 39131000-9 39136000-4 39113600-3 39151200-7 39143310-2 39143122-7 39112000-0 39113200-9 44421000-7 39112000-0 39131100-0 39141100-3 39111100-4 44316400-2 39151200-7 39132200-8 39121200-8 44423200-3 39180000-7 39151100-6 44421300-0 44421700-4 44421790-1 44421300-0 Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej, metalowego wyposażenia meblowego oraz sejfów do przechowywania broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 29.05.2020 godz.11:00 więcej
21/13/20/SZP/D powyżej139 tys. euro 30213000-5 30231300-0 38520000-6 30232110-8 30213100-6 38652100-1 32420000-3 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

09.06.2020

03.06.2020 godz.11:00

więcej
13/72/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50112300-6 „Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i  jednostek jej podległych” przetarg nieograniczony

14.05.2020

08.05.2020 godz. 11:00

więcej
17/78/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 50433000-9 50413000-3 Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu przetarg nieograniczony

13.05.2020

07.05.2020 godz. 11:00

więcej
14/16/20/SZP/U poniżej 139 tys. euro 90511000-2 Usługa odbioru odpadów komunalnych   z jednostyek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony

24.04.2020 godz. 11:00

23.04.2020 godz. 11:00

więcej
10/19/20/SZP/D powyżej 139 tys. euro 09300000-2 Dostawa energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 05.05.2020 godz. 11:00 więcej