Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa (euro)

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
77/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 22.09.2017 godz. 10:30 więcej
76/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 12.09.2017 godz. 10:30 więcej
74/56/14/SZP/U powyżej 135 tys. euro

50118110-9 98351110-2

Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych
oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji
przetarg nieograniczony

10.10.2017 godz. 10:30

więcej
75/64/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 30213100-6 30232150-0 30232110-8 30231300-0 30231320-6 38652100-1 38520000-6 30213000-5 Dostawa sprzętu informatycznego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 04.09.2017 godz. 10:30 więcej
73/54/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 18.09.2017 godz.10:30 więcej
71/51/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 79951000-5 Organizacja spotkań w ramach realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych art. 138o. usługi społeczne 16.08.2017 godz. 10:30 więcej
70/06/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 33696500-0 33696000-5 33696300-8 33912000-6 38437000-7 30199780-1 39831200-8 33124131-2 33696200-7 33793000-5 19520000-7 42671100-1 39230000-3 38412000-6 38432210-7 44618300-8 14523400-7 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 08.09.2017 godz. 10:30 więcej
64/13/17/SZP/U powyżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla KWP w Lublinie art. 138g usługi społeczne 17.08.2017 godz. 10:30 więcej
68/68/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45000000-7 71320000-7 45100000-8 45310000-3 45332200-5 „Rozbiórka oraz zaprojektowanie i wykonanie kojców dla psów wraz z wykonaniem adaptacji istniejącego pomieszczenia na cele gospodarczo-magazynowe w KPP w Puławach” przetarg nieograniczony 03.08.2017 godz.10:30 więcej
57/24,27/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro

45000000-7
45400000-1
45443000-4
45420000-7
45430000-0
45331100-7
45232140-5
45331000-6
45332200-5
45310000-3
45315300-1
45312310-3

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego

Pakiet 1: KMP w Zamościu.

Pakiet 2: KPP w Opolu Lubelskim.

przetarg nieograniczony 14.08.2017 godz.10:30 więcej
54/15/17/SZP/D powyżej 135 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji woj. lubelskiego przetarg nieograniczony

11.08.2017

10.08.2017 godz.10:30

więcej
56/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.07.2017 godz. 10:30 więcej
53/65/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
45400000-1 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy  do zadania pn.: „Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy KP w Terespolu” zamówienie z wolnej ręki negocjacje w dniu 22.06.2017 godz. 12:00 więcej
42/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro

34351100-3
34352100-0
34352200-1

Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony 28.06.2017 godz.10:30 więcej
37/23-31/17/SZP/B powyżej
5 225 000,00 euro

45000000-7
45400000-1
45443000-4
45420000-7
45430000-0
45331100-7
45232140-5
45331000-6
45332200-5
45310000-3
45315300-1
45312310-3

Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego przetarg nieograniczony 27.06.2017 godz. 10:30 więcej
35/43/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń celem utworzenia bazy lokalowej dla planowanego do utworzenia Posterunku Policji w Jastkowie przetarg nieograniczony 17.05.2017 godz. 10:30 więcej
29/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110–9  98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.05.2017 godz. 10:30 więcej
21/61/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 12.04.2017 godz.10:30 więcej
15/39/17/SZP/B poniżej
5 225 000,00 euro

45311200-2 71320000-7 45317300-5 45232221-7 45262500-2 45442100-8

Zaprojektowanie i wykonanie remontu obiektów KWP w Lublinie, ul. Grenadierów 3  w tym remont stacji transformatorowej K-508 oraz roboty budowlane związane z zasileniem awaryjnym wraz z robotami towarzyszącymi przetarg nieograniczony 04.04.2017 godz. 10:30 więcej
09/01/17/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych niektórych KPP/KMP woj. lubelskiego, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka oraz żywienie policjantów w formie jednego posiłku dziennie art. 138o. usługi społeczne 03.03.2017 godz. 10:30 więcej
03/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34351100-3 34352100-0 34352200-1 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony

08.02.2017

07.02.2017 godz. 10:30

więcej