Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

znak sprawy wartość szacunkowa (euro) wspólny słownik zamówień przedmiot tryb termin składania ofert szczegóły
76/63/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34134100-6 Dostawa 1 sztuki samochodu ciężarowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 26.10.2018 godz. 11.00 więcej
75/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro          
74/05/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34300000-0 34322000-0 Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony 27.11.2018 godz.11:00 więcej
73/62/18/SZP/B poniżej 5 548 tys. euro 45000000-7 Naprawa dachów w obiektach Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim przetarg nieograniczony 29.10.2018
godz.11.00
więcej
71/33/18/SZP/U powyżej 144 tys. euro 65310000-9 Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów KWP w Lublinie do obiektów KWP w Lublinie: PP w Siedliszczach (KMP Chełm) oraz KP w Wisznicach (KMP w Białej Podlaskiej) zamówienie w trybie z wolnej ręki x więcej
72/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług żywienia osób zatrzymanych
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów KMP w Chełmie, KPP w Kraśniku, KPP w Łęcznej, KPP w Rykach oraz KPP w Parczewie
art. 138o. usługi społeczne

16.10.2018 godz. 11:00

więcej
70/04/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09134220-5 09132100-4  Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 11.10.2018 godz. 11.00 więcej
66/31/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego
 (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

przetarg nieograniczony 30.10.2018 godz. 11.00 więcej
68/06/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony

28.09.2018

27.09.2018 godz. 11:00

więcej
67/31/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 09123000-7 65210000-8 Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 21.09.2018 godz. 11:00 więcej
65/32/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 09135100-5 Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego przetarg nieograniczony 12.10.2018 godz. 11:00 więcej
62/18/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 64200000-8 64211000-8

Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych

przetarg nieograniczony

18.09.2018

14.09.2018 godz. 11:00

więcej
57/07/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50116000-1 42123500-2 42120000-6 34327200-7 31612200-1 31130000-6 Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek podległych przetarg nieograniczony

31.08.2018

30.08.2018

27.08.2018 godz. 11:00

więcej
61/04/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro

09132100-4
09134220-5

Dostawa paliw płynnych do Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony

14.09.2018

04.09.2018 godz. 11:00

więcej
56/10/18/SZP/D powyżej 144 tys. euro 34114200-1 Dostawa fabrycznie nowych samochodów "oznakowanych" przetarg nieograniczony

16.08.2018 godz. 11:00

więcej