Aktualne postępowania - Policja Lubelska

Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Zespół Zamówień Publicznych KWP w Lublinie tel. (081) 535–46–06, fax (081) 535–43–13, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

Nr referencyjny

 

Wartość szacunkowa

Wspólny słownik zamówień

Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
05/53/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 55110000-4 Zakwaterowanie policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie art. 138o. usługi społeczne 23.02.2017 godz. 10:30 więcej
04/57/17/SZP/U poniżej 135 tys. euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 13.02.2017 godz. 10:30 więcej
03/59/17/SZP/D poniżej 135 tys. euro 34351100-3 34352100-0 34352200-1 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych przetarg nieograniczony

08.02.2017

07.02.2017 godz. 10:30

więcej
01/56/17/SZP/U powyżej 135 tys. euro 50118110-2 98351110-2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 21.02.2017 godz. 10:30 więcej

02/02/17/SZP/D

poniżej 135 tys. euro 15981000-8 Dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej dla KWP       w Lublinie przetarg nieograniczony 17.01.2017 godz. 10:30 więcej