Zakończone postępowania - Policja Lubelska

Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.

znak sprawy Wartość szacunkowa Wspólny słownik zamówień Przedmiot Tryb Termin składania ofert Szczegóły
42/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45311200-2 45421100-5 45442100-8 45430000-0 45233220-7 Zaprojektowanie i wykonanie remontu KPP w Puławach przetarg nieograniczony 08.06.2018 godz. 11:00 więcej
31/46/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45331110-0 45331100-7 45311200-2 45332200-5 45421100-5  45430000-0 45442100-8 Remont kotłowni w obiektach podległych KWP w Lublinie – PP w Zwierzyńcu przetarg nieograniczony 11.05.2018 godz. 11:00 więcej
34/36/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP we Frampolu przetarg nieograniczony 10.05.2018 godz. 11:00 więcej
27/54/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45312100-8  45312200-9 45311000-0 45317000-2 45216110-8 45311200-2 45450000-6 45440000-3  Modernizacja systemu zabezpieczeń elektronicznych w obiektach podległych KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 10.05.2018 godz. 11:00 więcej
36/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 30.05.2018 godz. 11:00 więcej
28/57/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 44421000-7 39112000-0 39131100-0 39141100-3 39111100-4 44316400-2 34912100-4 39151200-7 39151100-6 39121200-8 44423200-3 39132200-8 44421700-4 44421790-1 39180000-7 44421300-0 Dostawa sprzętu metalowego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 24.04.2018 godz. 11:00 więcej
14/20/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 35113400-3 18424300-0 18810000-0 18143000-3 35113000-9 18130000-9 18220000-7 18815400-9 18811000-7 39514100-9 18332000-5 44315100-2 18317000-4 Dostawa odzieży ochronnej, roboczej, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 22.03.2018 godz.11:00 więcej
39/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 1.05.2018 godz. 10:30 więcej
33/14/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30213100-6 30213000-5 30231300-0 30232110-8 38520000-6 48000000-8 32236000-6 Dostawa sprzętu informatycznego dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
35/43/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45262300-4 45262500-6  45421141-4 45421000-4 45410000-4 45432100-5 45442100-8 45430000-8 45262410-8 45233250-6 45310000-3 45332200-5 Wykonanie robót remontowo-budowlanych ogólno branżowych w budynku i na posesji KPP w Kraśniku przetarg nieograniczony 28.05.2018 godz. 11:00 więcej
07/08/18/SZP/U poniżej 144 000 euro 50112300-6 Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie i jednostek jej podległych przetarg nieograniczony 26.02.2018 godz.11:00 więcej
32/41/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45110000-1 45111291-4 45223000-6  45233250-6 45310000-3  45400000-1 Wykonanie wielobranżowych robót remontowych w obiektach zaplecza technicznego Policji przy ul. Grenadierów 3 w Lublinie przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
24/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 17.04.2018 godz.10:30 więcej
15/37/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45621000-4 45331100-7 45311200-2 45311200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu KP w Józefowie przetarg nieograniczony 04.04.2018 godz.11:00 więcej
30/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 09.05.2018 godz. 11:00 więcej
22/21/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 19520000-7 22815000-6 22816000-3 22850000-3 24910000-6 30145100-8 30190000-7 30192160-0 30192800-9 30197330-8 30197640-4 30199230-1 30199500-5 39292400-9 Dostawa materiałów kancelaryjno-biurowych i papierniczych dla KWP w Lublinie przetarg nieograniczony 09.04.2018 godz. 11:00 więcej
25/53/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45311200-8 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45233220-7 45262700-8 45310000-3 45332200-5 Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo-kuchennym w KMP w Lublinie pod potrzeby administracyjno-biurowe dla CBŚP przetarg nieograniczony 30.04.2018 godz.11:00 więcej
20/09/18/SZP/U poniżej 144 tys. euro 50118110–9 98351110–2 Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji przetarg nieograniczony 30.03.2018 godz. 11:00 więcej
10/13/18/SZP/D poniżej 144 tys. euro 30237000-9 30237200-1 30237300-2 Dostawa części i akcesoriów informatycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 23.03.2018 godz. 11:00 więcej
19/38/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45233220-7 45261000-4 45262700-8 45310000-3 45320000-6 45321000-3 45331100-7 45331200-8 45332200-5 45340000-2 45421100-5 45430000-0 45442100-8 45453000-7 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu Posterunku Policji w Modliborzycach przetarg nieograniczony 06.04.2018 godz. 11.00 więcej
11/06/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 34351100-3 Dostawa fabrycznie nowego ogumienia
do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych
przetarg nieograniczony 07.03.2018 godz. 11:00 więcej
21/59/18SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45231600-1 45000000-7 71320000-7 Projekt i budowa redundantnej linii światłowodowej dla Komendy Miejskiej Policji w Lublinie przetarg nieograniczony 10.04.2018 godz. 11:00 więcej
17/47/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45000000-7 45100000-8 zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do zadania pn. Rozbiórka oraz zaprojektowanie i wykonanie kojców dla psów wraz z wykonaniem adaptacji istniejącego pomieszczenia na cele gospodarczo – magazynowe dla KPP w Puławach w trybie z wolnej ręki ------- więcej
18/36/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7 45321000-3 45443000-4 45331100-7 45311200-2 45331200-8 45332200-5 45421100-5 45430000-0 45442100-8 Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektu PP we Frampolu przetarg nieograniczony 05.04.2018 godz.11:00 więcej
16/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego KWP Lublinie oraz policjantów SPAP w Lublinie art. 138g usługi społeczne 19.03.2018 godz. 11:00 więcej
08/34/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
71320000-7  45111200-0  45216111-5 Zaprojektowanie i budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Sławatyczach przetarg nieograniczony 01.03.2018 godz. 11:00 więcej
03/12/18/SZP/D poniżej 144 000 euro 30125100-2 30192320-0 30124300-7 30125110-5 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów przetarg nieograniczony 09.02.2018 06.02.2018 godz. 11:00 więcej
13/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45442110-1 45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 19.03.2018 godz.11:00 więcej
12/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 09.03.2018 godz.10:30 więcej
01/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 24.01.2018 godz. 10:30 więcej
05/01/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 85121000-3 Świadczenie usług medycznych
dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
art. 138o. usługi społeczne 16.02.2018 godz.10:30 więcej
06/56/18/SZP/B poniżej
5 548 000,00 euro
45400000-1 45310000-3 Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu przetarg nieograniczony 23.02.2018 godz.11:00 więcej
09/19/18/SZP/U poniżej 750 tys. euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych  Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego art. 138g usługi społeczne 23.02.2018 godz. 11:00 więcej
04/19/18/SZP/U poniżej 750 000,00 euro 55321000-6 Świadczenie usług całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju, Komendy Powiatowej Policji w Puławach, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego
art. 138g usługi społeczne 05.02.2018 godz. 11:00 więcej