Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro - Zamówienia poniżej 30 tys. euro - Policja Lubelska

Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro realizowane bez wykorzystania Platformy Zakupowej KWP w Lublinie.

 

Nr referencyjny Przedmiot zamówienia / tytuł Wspólny słownik zamówień Termin składania ofert Komórka zamawiająca - dane kontaktowe w celu uzyskania informacji niezbędnych do złożenia oferty

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejsze

C-UP-MM-369/2017 Dostawa probówek  i końcówek do pipet dla KWP w Lublinie 33192500  - 7 38437110 - 1 14.12.2017 godz.13,00 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie                  Maria Marecka tel. 81 535 53 78            dokumenty do wypełnienia i akceptacji:

Data: 21.12.2017

Pakiet nr I

Nazwa: "Eppendorf  Poland" Sp.z o.o, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Wartość: 12 319,28

Pakiet nr II

Nazwa: "Bionovo" Aneta Ludwig, ul. Nowodworska 7,  59-220 Legnica

Wartość: 8 568,00

 

Pakiet nr III

Pakiet nr III

Nazwa: "Lab Empire " S.C., ul. Borowa 1C, 35-232 Rzeszów

Wartość: 1 282,50

 

 

C-UP-MM-322/2017 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych do badań genetycznych i chemicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie     33696000-5    33696300-8 42671100-1 39230000-3        15.11.2017   godz. 12.00

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Maria Marecka tel. 81 535 53 78

Data: 22.11.2017

Pakiet nr I

Nazwa: Merck Sp.zo.o, ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

Wartość: 3 321,00

Pakiet nr II

Nazwa: Idalia Ireneusz Wolak Sp.J., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom

Wartość: 10 158,70

Pakiet nr III

Nazwa:Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe "Chemland", ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard

Wartość: 2 198,94

Pakiet IV

brak ofert

Pakiet nr V

Nazwa: Bionovo, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Wartość: 1 334,55

Pakiet nr VI

poz. 1- brak ofert

poz.2

Nazwa: Bionovo, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Wartość: 878,22

poz. 3

Nazwa:Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe "Chemland", ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard

Wartość: 466,80

poz. 4 - brak ofert

poz. 5

Nazwa:Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe "Chemland", ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard

Wartość: 84,60

poz.6

Nazwa: Bionovo, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Wartość: 239,85

poz. 7

Nazwa: Bionovo, ul. Nowodworska 7, 59-220 Legnica

Wartość: 92,30

poz.8 - brak ofert

 

C-UU-AK-302/2017 Dostawa skórzanego oporządzenia do broni krótkiej 18925200-1

07.11.2017

godz. 12.00
 

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Agnieszka Kowalczyk tel. 81 535 42 51

email: agnieszka.kowalczyk2@lu.policja.gov.pl
 

01.12.2017 postępowanie unieważnione
C-UU-AK-260/2017 Dostawa skórzanego oporządzenia do broni krótkiej dla KWP w Lublinie 18925200-1 26.10.2017 godz. 12,00

Wydział Zaopatrzenia KWP Lublinie                                                               Agnieszka Kowalczyk tel. 81/535-42-51

email: agnieszka.kowalczyk2@lu.policja.gov.pl
 

Data:26.10.2017

Nazwa:ACS Format Stanisław Śliwa 24-310 Karczmiska, Karczmiska Pierwsze ul. Nadrzeczna 37

Wartość:47 662,50 zł
 

C-KK-DW-268/17 Świadczenie usług medycznych karetek wraz z zespołem medycznym

85121000-3

75252000-7
 

20,10,2017

godz.11.30
 

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Danuta Wójcik, tel. 81/5355478
 

Data:20.10.2017

Nazwa:DIAMED Monika Niebrzegowska, 20-064 Lublin, ul. Północna 22a

Pakiet nr1

Wartość: 2 640,00zł

Pakiet nr2

Wartość: 2 640,00zł

P-1277/17 Zakup 7 biletów lotniczych 63510000-7 01.09.2017 godz. 12.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 01.09.2017 r

Nazwa: Kalejdoskop Sp. z o. o., ul. Okopowa 3,
20-022 Lublin

Wartość: 5 110,00

C-UU-AK-200/2017 Zakup części zamiennych oraz elementów modernizacyjnych do broni dla KWP w Lublinie 35340000-9 07.08.2017 godz. 12.00 Wydział zaopatrzenia KWP w Lublinie Ryszard Michałkiewicz 81 535-42-51

Data:08.08. 2017

Nazwa: unieważnione ze względu na brak ofert.

Wartość:

C-UU-RM-198/2017 Zakup kajdanek metalowych na nogi dla KWP w Lublinie 35200000-6 04.08.2017 godz. 12.00 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Ryszard Michałkiewicz tel: 81 535-42-51

data: 07.08.2017

nazwa: PPUH KEL-MET Jarisław Kieler ul. Gminna 5, 92-601 Łódź

wartość: 2 263,20 zł

C-UU-AK-197/2017 Zakup drabin taktycznych dla KWP w Lublinie 3500000-4 04.08.2017 godz. 12.00 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Agnieszka Kowalczyk tel: 81 535-42-51    e-mail: agnieszka.kowalczyk2@lu.policja.gov.pl

data: 04.08.2017

nazwa:LERO Sp.c., ul. Sierakowskiego 22, 87-600 Lipno

wartość: 4 080,00 zł

C-UU-AK-187/2017 zakup części zamiennych i elementów modernizacyjnych do broni dla KWP w Lublinie 35340000-9 28.07.2017 godz; 12,00

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Agnieszka Kowalczyk tel: 81 535-42-51

e-mail: agnieszka .kowalczyk2@lu.policja.gov.pl

Data:28.07.2017

Nazwa: (2 pozycje z postępowania) RWS CETUS Rafał Safander, ul. Jaracza 25A, 76-200 Słupsk

Wartość:117 096,00

P-1070/2017 zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu "Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób przebywających na obszarze rewitalizacji" wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich 71241000-9 31.07.2017 godz. 13.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 01.08.2017 r.

Nazwa: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, ul. Zamkowa 3a/1, 43-400 Cieszyn

Wartość: 14 022,00 zł

C-UU-AK-179/2017 Zakup drabin i skrzyń taktycznych dla KWP w Lublinie 35000000-4 21,07,2017 godz. 12,00 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Agnieszka Kowalczyk tel. 81 535-42-51

Data:21.07.2017

poz. Nr 1 - nie wpłynęła żadna oferta

poz. Nr 2 Nazwa:VANTORO Sp. z o.o. al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław

Wartość:9120,00 zł

P-1056/2017 zakup usługi związanej przygotowaniem
i przeprowadzeniem dwóch paneli szkoleniowych wraz ćwiczeniami praktycznymi w ramach realizacji projektu „Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E - budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E” dofinansowanego z Programu Szczegółowego Komisji Europejskiej Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego
80510000-2 27.07.2017  godz. 1100

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 28.07.2017 r.

Nazwa: WORKS 11,
ul. Porcelanowa 51,
40-246 Katowice

Wartość: 110 000,00 zł

 

C-KK-AJ-169/2017 Zakup sprzętu RTV i AGD - zegarów z budzikiem i termometrem oraz minutników 39254 07.07.2017  godz. 1200 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie.            Agnieszka Juniewicz                                        e-mail: zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl                   tel: 81 535 55 46

Data: 10.07.2017

Nazwa:PHPU Zuber Andrzej Zuber 50424 Wrocław, ul.Krakowska 29C

Wartość: pozycja nr 1 -       1 537,50 zł, poz. nr. 2 - 713,40 zł

C-UU-AK-150/2017 Zakup materiałów i ładunków wybuchowych dla KWP w Lublinie 24600 22.06.2017 godz. 1300

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie, Agnieszka Kowalczyk, e-mail: zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl

tel: 81 535 42 51

Data: 26.06.2017

Postępowanie unieważnione

Nazwa:

Wartość:

C-KK-MP-147/2017 Zakup światła chemicznego Lightstick KWP w Lublinie 24324 21.06.2017 godz. 1200

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie, Marta Prus, e-mail: zaopatrzenie@lu.policja.gov.pl

tel: 81 535 43-19

Data: 22.06.2017

Nazwa: SKÓRSKA BHP BEATA SKÓRSKA, ul. Wojciechowska 7/5,    20-704 Lublin

Wartość: 400,00 zł

IR-2688/17 Dostarczanie wody za pomocą sieci wodociągowej i odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej z obiektów Policji województwa lubelskiego.

41110000-3

90480000-5

Negocjacje

Wydział Inwestycji i Remontów

KWP w Lublinie

Michał Ćwikła tel. (81) 535 42 84

 
C-KM-AKK-135/2017 Zakup wyposażenia specjalnego dla KWP w Lublinie

18410

18832

33735

22.06.2017

godz. 10.00

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Katarzyna Śliwka tel. 81 535 5996

Pakiet I

Data: 22.06.2017

Nazwa: Galaskór Sp. z o. o., ul. Prudnicka 26, 48-300 Nysa

Wartość: 1284,73 zł

Nazwa: SpecBrands Jacek Wróblewski, ul. Sienna 34A/6, 95-200 Pabianice

Wartość: 638,40 zł

Nazwa: Baribal Piotr Grzegorczyk, ul. Józefa Mackiewicza 17/38, 20-865 Lublin

Wartość:1689,00 zł

Nazwa: Arlen S.A., ul. Sapieżyńska 10, 00-215 Warszawa

Wartość: 2937,24 zł

Nazwa: SPC Tomasz Kita, ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań

Wartość: 2029,50 zł

Pakiet II

Data: 22.06.2017

Nazwa:Galaskór Sp. z o. o., ul. Prudnicka 26, 48-300 Nysa

Wartość: 4897,48 zł

Nazwa: SpecBrands Jacek Wróblewski, ul. Sienna 34A/6, 95-200 Pabianice

Wartość: 5958,40 zł

Nazwa: Baribal Piotr Grzegorczyk, ul. Józefa Mackiewicza 17/38, 20-865 Lublin

Wartość: 50670,00 zł

Nazwa: SPC Tomasz Kita, ul. Małe Garbary 2, 61-756 Poznań

Wartość: 11207,76 zł

Nazwa: Larix Janusz Pieła Sp. jawna, ul. Orzeszkowej 40, 43-300 Bielsko-Biała

Wartość: 3136,00 zł

Nazwa: Sklep Pożarniczy Remiza24, S.C., Pólko 50, 62-817 Żelazków

Wartość:159,90 zł

C-UP-MM-134/2017 Zakup materiałów dla SPAP w Lublinie (nitrometan, woda amoniakalna, ziemia okrzemkowa, utwardzacz ET)  24324,   24413,   24000,  44830 07.06.2017 godz. 12.00 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie    Maria Marecka tel. 81 535 53 78 Data:08.06.2017           Nazwa: Biomus Sp. z o.o., ul. Chemiczna 7, 20-320 Lublin                          Wartość zamówienia:                          2 032,00 zł                         Nazwa: Vene Point Paweł Gułaś, ul. Lwowska 146A, 22-300 Krasnystaw               Wartość zamówienia:           2 039,98 zł 
ID 82027 Zakup wodoszczelnych wytrzymałych smartphonów w ramach Projektu „Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E” w ramach Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego.   24.05.2017 godz. 10:00

Wydział Łączności i Informatyki

KWP w Lublinie

Witold Zięba, tel. 81 535 59 65

Data: 13.06.2017 r.

Nazwa: MARIGA Sp. z o.o. ul. Jankowicka 23/25 lok. A/1/12 44,200 Rybnik

Wartość zamówienia

5 910,20 zł

ID 82021 Zakup nawigacji samochodowych GPS w ramach Projektu „Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu z wykorzystaniem broni CBRN-E budowanie potencjału podmiotów uczestniczących w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyk CBRN-E” w ramach Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 38112 24.05.2017 godz. 10:00

Wydział Łączności i Informatyki

KWP w Lublinie

Witold Zięba, tel. 81 535 59 65

Data: 13.06.2017 r.

Nazwa: AZYMUT Paweł Kos ul. Corazziego 4/12, 00-087 Warszawa

Wartość zamówienia

6 796,00 zł

C-UP-EF-93/2017 Zakup kaset testowych do urządzenia DrugTest 5000 33694 24.04.2017 godz. 1530 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Ewa Filipczak tel. (81) 535 51 73 Data: 05.05.2017          Nazwa: Drager Safety Polska Sp. z o.o., 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 18      Wartość zamówienia: 25 272,00 zł                            
C-KM-ASz-66/2017 Zakup usługi wykonania sztandaru dla KPP w Parczewie 98393000-4 24.03.2017 godz. 1200

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Agnieszka Szczygielska                                                 tel. (81) 535-59-96

Data: 27.03.2017 r.

Nazwa: Hafciarstwo Stanisława Korzeniowska, ul. Przemysłowa 22a/20, 21-400 Łuków

Wartość zamówienia

15 750,00 zł

IR-1319/17 Dostawa energii cieplnej do lokalu, w którym swoją siedzibę ma PP w Suścu (KPP Tomaszów Lubelski) 09300000-2 Negocjacje w dniu 17.03.2017

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie

Michał Ćwikła

tel. (81) 535 42 84

Data: 17.03.2017

Nazwa: Gmina Susiec

22-672 Susiec ul. Tomaszowska 2

Wartośc zmówienia: 20 187,55 zł brutto

 

C-66/2017 Dostawa oporządzenia skórzanego do broni krótkiej dla KWP w Lublinie 18925200-1

10.03.2017

godz. 1200
 

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Mariusz Okapa

tel. (81) 535 42 51
 

DATA: 13.03.2017r. Nazwa: ACS FORMAT Stanisław Śliwa,             24-310 Karczmiska I, ul. Nadrzeczna 37 CENA: 46 260,30

T-W-9/17 Dostawa oleju silnikowego do samochodów słuzbowych marki VW T-6 2,0 TSI 09211100-2 28.02.2017 godz. 1030

Wydział Transportu KWP w Lublinie  

         Bartłomiej Czernichowski,    

         tel 81 535 41 23  

e-mail:

bartlomiej.czernichowski@lu.policja.gov.pl 
 

DATA: 03.03.2017

NAZWA: RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SP. Z O.O. AL. WARSZAWSKA 124, 20-824 LUBLIN

CENA: 6 346,20

CZAS DOSTAWY: 1 DZIEŃ

T-W-120/16 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nieoznakowanego 34100000-8 07.12.2016 r. godz. 1030

Wydział Transportu KWP w Lublinie                        Bartłomiej Czernichowski,

tel 81 535 41 23 e-mail: bartlomiej.czernichowski@lu.policja.gov.pl

Data: 08.12.2016 r.
Nazwa:BEST AUTO SP. Z O.O.

ul. Metalurgiczna 60

20-234 Lublin

cena: 130 000,00 zł

T-W-113/16 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nieoznakowanego dla KWP w Lublinie 34100000-8 22.11.2017 r. Wydział Transportu KWP w Lublinie                        Bartłomiej Czernichowski, tel 81 535 41 23 e-mail: bartlomiej.czernichowski@lu.policja.gov.pl

Data: 23.11.2016 r.

Nazwa: CRH ŻAGIEL AUTO SP. Z O.O.

ul. Roztocze 4 

20-722 Lublin

cena: 129 990,00 zł

P-1485/2016 Zakup usługi związanej  z opracowaniem spotu telewizyjnego dotyczącego przeciwdziałania handlowi ludźmi, w ramach realizacji projektu "Zwalczanie handlu ludźmi - wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego" współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 79342200-5 07.11.2016 do godz. 15.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Dorota Szostak, tel. 81 535-53-29,         81 535-51-99

e-mail: dorota.szostak@lu.policja.gov.pl

Data: 14.11.2016 r.

Nazwa:ZABOROSA MEDIA

ul. Białobrzeska 74,

38 - 400 Krosno

Cena: 14 000 zł

P-1372/2016/1

P-1372/2016/2

Zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 2 projektów termomodernizacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 71241000-9 14.10.2016 do godz. 14.30

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 17.10.2016 r.

Postępowanie unieważniono

P-1372/2016 Zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 4 projektów termomodernizacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 71241000-9 10.10.2016 do godz. 13.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 10.10.2016 r.

Postępowanie unieważniono

 

P-1229/2016 Zakup dwóch biletów lotniczych na trasie Berlin-Warszawa-Berlin 63510000-7 20.09.2016 do godz. 14.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Ewa Osuch-Horodecka, tel. 81 535-51-99

e-mail:

ewa.osuch-horodecka@lu.policja.gov.pl

Data: 20.09.2016 r.

Nazwa:"Kalejdoskop" Krzysztof Smoleń

Cena: 2706,82 zł

P-1096/2016 Zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu o roboczej nazwie "Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli" w ramach konkursu nr: RPLU.0201.00-IZ.00-06-001/16 71241000-9 18.08.2016 do godz. 12.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 19.08.2016r.

Nazwa: Thinkit Consulting Sp z o. o.

Cena: 17 220,00

F-ZB/PW/334/2016 „Świadczenie całodobowych usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” w postaci badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań do zatrzymania i umieszczenia
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz pobierania krwi do badań laboratoryjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
85121000-3 04.08.2016r. do godz. 12.00

Wydział Finansów KWP w Lublinie

Piotr Wójtowicz, tel. 81 535 43 94

e-mail: piotr.wojtowicz@lu.policja.gov.pl

Data: 05.08.2016 r.

Nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm

Cena: 107.460,00

P-960/2016 Zakup 8 biletów lotniczych 63510000-7 19.07.2016r. do godz. 12:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 19.07.2016 r.

Nazwa: Agencja "Mega-Podróże" Marian Kryk, ul. Chopina 7/30, Lublin

Cena: 15 746 zł brutto

P-960/2016 Zakup 8 biletów lotniczych 63510000-7 14.07.2016 r. do godz. 10:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 14.07.2016 r.

Postępowanie unieważniono

P-961/2016 Usługa zamieszczenia informacji (artykułu) o projekcie "Bezpieczna Europa - walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowana na wschodniej granicy Unii Europejskiej" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 79342200-5 13.07.2016 r. do godz. 10:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 14.07.2016 r.

Nazwa: Gazeta Wyborcza, ul. Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin

Cena: 7 380 zł brutto

C-KZ-MM-1072/2016 Usługi żywienia osób zatrzymanych w PDOZ  i policjantów KPP w Opolu Lub. 55321 25.05.2016r. do godz. 11.30 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Maria Milanowska tel. 81 535-42-46 lub Tadeusz Gnyp tel. 81 535-42-46

Data: 30.05.2016r.

Nazwa: "Bar ULA", ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lub.

Cena: 17 435,09 zł brutto

C-KZ-MM-703/2016 Usługi żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów KPP we Włodawie oraz KPP w Tomaszowie Lubelskim 55321 22-04-2016 do godz. 11.30

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Maria Milanowska - tel 81 535-42-58   lub Tadeusz Gnyp - tel. 81 535-42-46

Data :05-05-2016r.

Nazwa :SPZOZ we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 64, Włodawa

Cena : 13 225,03 zł brutto

Nazwa : CATERMED s.a. ul. Ks. Siemiaszki 15A, Kraków (stołowka w ZOZ Tomaszów Lub.)

Cena : 19 272,64 zł brutto

  Zakup 12 szt. map, 12 szt. przewodników
i 12 szt. rozmówek  dla uczestników wymian w ramach projektu: „Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie zawodowe dla policji” w ramach Programu Erasmus+

22114300-5

22460000-2

17.03.2016

godz. 13:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Ewa Osuch-Horodecka, tel. 81 535-51-99

e-mail: ewa.osuch-horodecka@lu.policja.gov.pl

Data: 18.03.2016 r.

Nazwa: Księgarnia "Katarzynka" Krzysztof Dziuba, ul. Spółdzielcza 9G, 26-200 Końskie

Cena: 499,00 zł

IR/DMŁ560/2015 Wykonanie ekspertyzy na usunięcie skutków awarii stropu w pomieszczeniu siłowni telekomunikacyjnej w budynku KWP w Lublinie 71310000-4

11-02-2016

godz. 12:00

Wydział Inwestycji i Remontów KWP   w Lublinie

Daniela Marczak-Łyczba tel. 81 535 5931

mail:

daniela.marczak-lyczba@lu.policja.gov.pl

Data: 12.02.2016 r.

Nazwa: Ziółek Jan Service
ul. Legionowa 7/3,
20 - 053 Lublin

Cena: 3 936,00 zł

C-UP-MO-5-1/2016 Serwisowanie sprzętu laboratoryjnego

50410000-2

50344100-9

50433000-9

04.02.2016  godz. 13:00

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Marzena Owczarek

tel. (81) 535 43 19

mail: marzena.owczarek@lu.policja.gov.pl

Data:08.02.2016

Pakiet nr II - "Perlan Technologies Polska" Sp. z o.o., Warszawa - wartość brutto oferty: 5 799,45 zł

Pakiet nr IV - "Labserwis Daniel Słowikowski" Spiczyn - wartość brutto oferty: 2 829,00 zł

Pakiet nr V - "Wodimed" Piotr Piękosz - wartość brutto oferty: 1 808,10 zł

Pakiet nr VII poz. 2-6 - "Labserwis Daniel Słowikowski", Spiczyn - wartość brutto oferty: 2 583,00 zł

P-36/2016

Usługa kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 3 projektów dotyczących termomodernizacji budynków

71241000-9

18.01.2016

godz. 13:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 20.01.2016 r.

Nazwa: "PROPOS" Sp. z o. o., ul. Wyżynna 29/24, 20-560 Lublin

Cena: 25 000,00 zł

N-3200/2015 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników KPP w Łukowie 85121000-3

21.12.2015

godz. 12.00

Wydział Kontroli
KWP w Lublinie

Angelika Szalast

tel. 81 5354351

angelika.szalast@lu.policja.gov.pl

Data: 22.12.2015 r.

Nazwa: Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.,
ul. Kleeberga 2,
08-110 Siedlce

Cena: 102 520,00 zł