Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dot. zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro realizowane bez wykorzystania Platformy Zakupowej KWP w Lublinie.

 

Nr referencyjny Przedmiot zamówienia / tytuł Wspólny słownik zamówień Termin składania ofert Komórka zamawiająca - dane kontaktowe w celu uzyskania informacji niezbędnych do złożenia oferty Informacja o wyborze oferty najkorzystniejsze
C-UP-EF-93/2017 Zakup kaset testowych do urządzenia DrugTest 5000 33694 24.04.2017 godz. 1530 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Ewa Filipczak tel. (81) 535 51 73  
C-KM-ASz-66/2017 Zakup usługi wykonania sztandaru dla KPP w Parczewie 98393000-4 24.03.2017 godz. 1200

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Agnieszka Szczygielska                                                 tel. (81) 535-59-96

 
IR-1319/17 Dostawa energii cieplnej do lokalu, w którym swoją siedzibę ma PP w Suścu (KPP Tomaszów Lubelski) 09300000-2 Negocjacje w dniu 17.03.2017

Wydział Inwestycji i Remontów KWP w Lublinie

Michał Ćwikła

tel. (81) 535 42 84

Data: 17.03.2017

Nazwa: Gmina Susiec

22-672 Susiec ul. Tomaszowska 2

Wartośc zmówienia: 20 187,55 zł brutto

 

C-66/2017 Dostawa oporządzenia skórzanego do broni krótkiej dla KWP w Lublinie 18925200-1

10.03.2017

godz. 1200
 

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Mariusz Okapa

tel. (81) 535 42 51
 

DATA: 13.03.2017r. Nazwa: ACS FORMAT Stanisław Śliwa,             24-310 Karczmiska I, ul. Nadrzeczna 37 CENA: 46 260,30

T-W-9/17 Dostawa oleju silnikowego do samochodów słuzbowych marki VW T-6 2,0 TSI 09211100-2 28.02.2017 godz. 1030

Wydział Transportu KWP w Lublinie  

         Bartłomiej Czernichowski,    

         tel 81 535 41 23  

e-mail:

bartlomiej.czernichowski@lu.policja.gov.pl 
 

DATA: 03.03.2017

NAZWA: RK NIEDZIAŁEK HURTOWNIA SP. Z O.O. AL. WARSZAWSKA 124, 20-824 LUBLIN

CENA: 6 346,20

CZAS DOSTAWY: 1 DZIEŃ

T-W-120/16 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nieoznakowanego 34100000-8 07.12.2016 r. godz. 1030

Wydział Transportu KWP w Lublinie                        Bartłomiej Czernichowski,

tel 81 535 41 23 e-mail: bartlomiej.czernichowski@lu.policja.gov.pl

Data: 08.12.2016 r.
Nazwa:BEST AUTO SP. Z O.O.

ul. Metalurgiczna 60

20-234 Lublin

cena: 130 000,00 zł

T-W-113/16 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego nieoznakowanego dla KWP w Lublinie 34100000-8 22.11.2017 r. Wydział Transportu KWP w Lublinie                        Bartłomiej Czernichowski, tel 81 535 41 23 e-mail: bartlomiej.czernichowski@lu.policja.gov.pl

Data: 23.11.2016 r.

Nazwa: CRH ŻAGIEL AUTO SP. Z O.O.

ul. Roztocze 4 

20-722 Lublin

cena: 129 990,00 zł

P-1485/2016 Zakup usługi związanej  z opracowaniem spotu telewizyjnego dotyczącego przeciwdziałania handlowi ludźmi, w ramach realizacji projektu "Zwalczanie handlu ludźmi - wsparcie służb policyjnych obwodu wołyńskiego" współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 79342200-5 07.11.2016 do godz. 15.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Dorota Szostak, tel. 81 535-53-29,         81 535-51-99

e-mail: dorota.szostak@lu.policja.gov.pl

Data: 14.11.2016 r.

Nazwa:ZABOROSA MEDIA

ul. Białobrzeska 74,

38 - 400 Krosno

Cena: 14 000 zł

P-1372/2016/1

P-1372/2016/2

Zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 2 projektów termomodernizacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 71241000-9 14.10.2016 do godz. 14.30

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 17.10.2016 r.

Postępowanie unieważniono

P-1372/2016 Zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 4 projektów termomodernizacyjnych wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewóztwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w ramach konkursu nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16 71241000-9 10.10.2016 do godz. 13.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 10.10.2016 r.

Postępowanie unieważniono

 

P-1229/2016 Zakup dwóch biletów lotniczych na trasie Berlin-Warszawa-Berlin 63510000-7 20.09.2016 do godz. 14.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Ewa Osuch-Horodecka, tel. 81 535-51-99

e-mail:

ewa.osuch-horodecka@lu.policja.gov.pl

Data: 20.09.2016 r.

Nazwa:"Kalejdoskop" Krzysztof Smoleń

Cena: 2706,82 zł

P-1096/2016 Zakup usługi kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektu o roboczej nazwie "Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli" w ramach konkursu nr: RPLU.0201.00-IZ.00-06-001/16 71241000-9 18.08.2016 do godz. 12.00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 19.08.2016r.

Nazwa: Thinkit Consulting Sp z o. o.

Cena: 17 220,00

F-ZB/PW/334/2016 „Świadczenie całodobowych usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie” w postaci badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań do zatrzymania i umieszczenia
w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz pobierania krwi do badań laboratoryjnych dla Komendy Miejskiej Policji w Chełmie
85121000-3 04.08.2016r. do godz. 12.00

Wydział Finansów KWP w Lublinie

Piotr Wójtowicz, tel. 81 535 43 94

e-mail: piotr.wojtowicz@lu.policja.gov.pl

Data: 05.08.2016 r.

Nazwa: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm

Cena: 107.460,00

P-960/2016 Zakup 8 biletów lotniczych 63510000-7 19.07.2016r. do godz. 12:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 19.07.2016 r.

Nazwa: Agencja "Mega-Podróże" Marian Kryk, ul. Chopina 7/30, Lublin

Cena: 15 746 zł brutto

P-960/2016 Zakup 8 biletów lotniczych 63510000-7 14.07.2016 r. do godz. 10:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 14.07.2016 r.

Postępowanie unieważniono

P-961/2016 Usługa zamieszczenia informacji (artykułu) o projekcie "Bezpieczna Europa - walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowana na wschodniej granicy Unii Europejskiej" dofinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 79342200-5 13.07.2016 r. do godz. 10:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 14.07.2016 r.

Nazwa: Gazeta Wyborcza, ul. Krakowskie Przedmieście 21, 20-002 Lublin

Cena: 7 380 zł brutto

C-KZ-MM-1072/2016 Usługi żywienia osób zatrzymanych w PDOZ  i policjantów KPP w Opolu Lub. 55321 25.05.2016r. do godz. 11.30 Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie Maria Milanowska tel. 81 535-42-46 lub Tadeusz Gnyp tel. 81 535-42-46

Data: 30.05.2016r.

Nazwa: "Bar ULA", ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lub.

Cena: 17 435,09 zł brutto

C-KZ-MM-703/2016 Usługi żywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych oraz policjantów KPP we Włodawie oraz KPP w Tomaszowie Lubelskim 55321 22-04-2016 do godz. 11.30

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Maria Milanowska - tel 81 535-42-58   lub Tadeusz Gnyp - tel. 81 535-42-46

Data :05-05-2016r.

Nazwa :SPZOZ we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 64, Włodawa

Cena : 13 225,03 zł brutto

Nazwa : CATERMED s.a. ul. Ks. Siemiaszki 15A, Kraków (stołowka w ZOZ Tomaszów Lub.)

Cena : 19 272,64 zł brutto

  Zakup 12 szt. map, 12 szt. przewodników
i 12 szt. rozmówek  dla uczestników wymian w ramach projektu: „Train the trainer - Europejska akademia bezpiecznej jazdy: szkolenie zawodowe dla policji” w ramach Programu Erasmus+

22114300-5

22460000-2

17.03.2016

godz. 13:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Ewa Osuch-Horodecka, tel. 81 535-51-99

e-mail: ewa.osuch-horodecka@lu.policja.gov.pl

Data: 18.03.2016 r.

Nazwa: Księgarnia "Katarzynka" Krzysztof Dziuba, ul. Spółdzielcza 9G, 26-200 Końskie

Cena: 499,00 zł

IR/DMŁ560/2015 Wykonanie ekspertyzy na usunięcie skutków awarii stropu w pomieszczeniu siłowni telekomunikacyjnej w budynku KWP w Lublinie 71310000-4

11-02-2016

godz. 12:00

Wydział Inwestycji i Remontów KWP   w Lublinie

Daniela Marczak-Łyczba tel. 81 535 5931

mail:

daniela.marczak-lyczba@lu.policja.gov.pl

Data: 12.02.2016 r.

Nazwa: Ziółek Jan Service
ul. Legionowa 7/3,
20 - 053 Lublin

Cena: 3 936,00 zł

C-UP-MO-5-1/2016 Serwisowanie sprzętu laboratoryjnego

50410000-2

50344100-9

50433000-9

04.02.2016  godz. 13:00

Wydział Zaopatrzenia KWP w Lublinie

Marzena Owczarek

tel. (81) 535 43 19

mail: marzena.owczarek@lu.policja.gov.pl

Data:08.02.2016

Pakiet nr II - "Perlan Technologies Polska" Sp. z o.o., Warszawa - wartość brutto oferty: 5 799,45 zł

Pakiet nr IV - "Labserwis Daniel Słowikowski" Spiczyn - wartość brutto oferty: 2 829,00 zł

Pakiet nr V - "Wodimed" Piotr Piękosz - wartość brutto oferty: 1 808,10 zł

Pakiet nr VII poz. 2-6 - "Labserwis Daniel Słowikowski", Spiczyn - wartość brutto oferty: 2 583,00 zł

P-36/2016

Usługa kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej dla 3 projektów dotyczących termomodernizacji budynków

71241000-9

18.01.2016

godz. 13:00

Wydział Prezydialny KWP w Lublinie

Łukasz Flader, tel. 81 535-45-90

e-mail: lukasz.flader@lu.policja.gov.pl

Data: 20.01.2016 r.

Nazwa: "PROPOS" Sp. z o. o., ul. Wyżynna 29/24, 20-560 Lublin

Cena: 25 000,00 zł

N-3200/2015 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla policjantów i pracowników KPP w Łukowie 85121000-3

21.12.2015

godz. 12.00

Wydział Kontroli
KWP w Lublinie

Angelika Szalast

tel. 81 5354351

angelika.szalast@lu.policja.gov.pl

Data: 22.12.2015 r.

Nazwa: Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o.,
ul. Kleeberga 2,
08-110 Siedlce

Cena: 102 520,00 zł