Aktualności

KWP: „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy” – seminarium podsumowujące projekt.

Data publikacji 28.10.2014

„Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” to tytuł projektu, jaki został zrealizowany i sfinansowany ze środków Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”. Dzięki niemu 60 funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu w tym roku wzięło udział w wymianie doświadczeń podczas wizyt na Malcie, Bułgarii, Francji i Rumunii. Głównym celem przedsięwzięcia była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Dziś odbywa się seminarium podsumowujące zrealizowany projekt.

Przemoc  wobec dzieci to problem, z którym często stykają się policjanci podczas codziennej służby. Dzieci wzrastające wśród przemocy w domu, na podwórku, czy w szkole są często zapomnianymi jej ofiarami. Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio zaniedbywane czy maltretowane przez dorosłych. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych, a co najgorsze,  osób im najbliższych – rodziców, opiekunów.  Dlatego bardzo ważne jest umiejętne niesienie pomocy tym małym ofiarom przemocy. Funkcjonariusze w swoich działaniach muszą wykazać się szerokim wachlarzem umiejętności: nie tylko wiedzą z zakresu prawa, znajomością procedur, czy umiejętności radzenia sobie z agresją ze strony dorosłych. Bardzo istotna jest w  tym przypadku  empatia, wrażliwość, czy serdeczność. Policjant powinien też pełnić funkcję psychologa, prawnika, powiernika, do którego mała ofiara przemocy mogłaby mieć zaufanie. Z innej  zaś strony, również  same dzieci stają się inicjatorami przemocy, zarówno wobec rówieśników, jak też dorosłych. Nieodpowiednie towarzystwo, złe wzorce wyniesione z domu, wiek dorastania i buntu często implikują zachowania, które kłócą się z przyjętymi zasadami i normami prawnymi. Dlatego też bardzo ważnym elementem pracy policjanta w tym przypadku jest zapobieganie zjawiskom demoralizacji a także resocjalizacja.

Aby wzbogacić doświadczenie policjantów w powyższej tematyce, Komenda Miejska Policji w Lublinie zrealizowała projekt, dzięki któremu 60 funkcjonariuszy lubelskiego garnizonu wzięło udział w wymianie doświadczeń w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży. Na realizację tego projektu „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy – policyjna wymiana doświadczeń” KMP w Lublinie otrzymała środki finansowe pochodzące z Programu Leonardo da Vinci  „Uczenie się przez całe życie”.

Dziś odbyło się seminarium podsumowujące realizację tego projektu. Udział wzięli w nim zaproszeni przedstawiciele policji w  Bułgarii oraz Rumunii. Spotkanie odbyło się z udziałem  Zastępcy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. Jarosława Adamskiego oraz insp. Dariusza Szkodzińskiego- Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.

Z założeń projekt przewidywał wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe lubelskich funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę głównie w pionie prewencji.  Funkcjonariusze gościli w państwach partnerskich z wizytą studyjną od marca do września b.r. W marcu policjanci gościli na Malcie ( Floriana), w maju w Bułgarii (Sofia) i Francji ( Paryż), w czerwcu w Rumunii (Bukareszt) oraz we wrześniu po raz kolejny w Bułgarii.

Program wizyty obejmował między innymi zapoznanie z zadaniami jednostki przyjmującej, a były nimi: Policja Maltańska, Główna Dyrekcja Policji Krajowej w Sofii oraz Stołeczna Dyrekcja Spraw Wewnętrznych, Dyrekcja Departamentalna Bezpieczeństwa Publicznego w Melun oraz Troys oraz Generalny Inspektorat Policji Rumuńskiej.

Lubelscy policjanci mieli okazję do pozyskania wiedzy oraz doświadczeń od partnerów zagranicznych w zakresie przeciwdziałania i zwalczania zjawiska przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży,  procedur postępowania wobec dziecka jako ofiary i sprawcy przemocy oraz zasad podejmowania działań i interwencji. Uczestnicy wymiany poznali również formy współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz dziecka pokrzywdzonego przemocą. Nasi mundurowi brali udział w warsztatach trenerskich, szkoleniach językowych, nawiązali kontakty z międzynarodowymi ekspertami z dziedziny przeciwdziałania i zwalczania zjawiska przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Zdobytą wiedzę oraz doświadczenia nasi policjanci przekazali swoim kolegom  podczas szkolenia kaskadowego.

 

A.K.

 

Powrót na górę strony