Aktualności

KWP: „Współpraca transgraniczna: problemy i rozwiązania” - tematem posiedzenia regionalnego okrągłego stołu we Lwowie

Data publikacji 27.03.2017

„Współpraca transgraniczna: problemy i rozwiązania” to temat posiedzenia regionalnego okrągłego stołu, które zostało zorganizowane w dniach 23-25 marca we Lwowie. Organizatorem przedsięwzięcia było Biuro Szefa Prokuratury Wojskowej, Biuro Prokuratora Generalnego Ukrainy wraz z Narodową Akademią Biura Prokuratury Krajowej Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organów ścigania Ukrainy, krajowi i zagraniczni specjaliści i eksperci. Komendanta Głównego Policji reprezentował insp. Paweł Dobrodziej – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem terroryzmu, w tym nielegalnej migracji, handlu ludźmi, narządami i organami do przeszczepów, przemytem, handlem narkotykami, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami, przestępczością zorganizowaną, korupcją i przestępczością wśród urzędników państwowych.

Zaproszenie zostało również skierowane do przedstawicieli agencji bezpieczeństw narodowego, obrony  i organów ścigania z Węgier, Polski, Słowacji, Rumunii.

Komendanta Głównego Policji reprezentował insp. Paweł Dobrodziej – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. W posiedzeniu udział wziął również - mł. insp. Dariusz Aftyka – Naczelnik Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie.

 

Powrót na górę strony