Aktualności

KWP: Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok

Data publikacji 19.01.2018

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów z garnizonu lubelskiego w 2017 roku. Spadek ogólnej liczby przestępstw, w tym kryminalnych, wysoka ich wykrywalność, wzrost ujawniania przestępstw gospodarczych to najistotniejsze dane dotyczące pionu kryminalnego. Wiele pracy mieli także policjanci ruchu drogowego. Z roku na rok odnotowujemy spadek liczby ofiar śmiertelnych na drogach Lubelszczyzny.

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna podsumowująca pracę policjantów lubelskiego garnizonu w 2017 roku.  W naradzie uczestniczyli: Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, przedstawiciele prokuratury i sądu, komendanci miejscy i powiatowi, komendanci komisariatów oraz kadra kierownicza KWP.

Komendant Wojewódzki Policji insp. Robert Szewc omówił osiągnięcia lubelskich policjantów, poziom realizacji zadań, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego województwa.  

       

Spadek liczby przestępstw, w tym kryminalnych, coraz więcej ujawnianych przestępstw gospodarczych oraz wysoka wykrywalność sprawców to najistotniejsze dane podsumowujące prace policjantów pionu kryminalnego. W 2017 roku liczba wszystkich przestępstw stwierdzonych wyniosła 31.423. Wykrywalność ogółu przestępstw wyniosła 77,6%. Wskaźnik z minionego roku plasuje nas powyżej średniej krajowej, która wynosi 72,6%.   Z ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych 19.090 stanowią przestępstwa kryminalne.

Duży spadek odnotowaliśmy w grupie przestępstw uważanych powszechnie za szczególnie uciążliwe dla obywatela, z 9288 do  7607.  Jest to grupa 7 wybranych przestępstw tj.: (uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież cudzej rzeczy, samochodu, kradzież z włamaniem i uszkodzenie rzeczy). W ich wykrywalności zajmujemy II miejsce w kraju.

 Wybrane kategorie przestępstw

  Przestępstwa stwierdzone 2017 Przestępstwa stwierdzone 2016 Wykrywalność przestępstw w 2017 Wykrywalność przestępstw w 2016
Rozbój 269 354 86,8% 86%
Bójka 319 337 85,3% 85%
Kradzież z włamaniem 2055 2914 40,8% 38,7%
Kradzież 3033 3678 42,9% 38,2%
Kradzież pojazdu 117 151 43,9%
Zajmujemy w tej kategorii I miejsce w kraju
41,6%

 

 

Policjanci garnizonu lubelskiego zabezpieczył łącznie 540 kilogramów narkotyków, w 2016 było to 370 kg. W wyniku pracy policjantów zlikwidowanych zostało 140 plantacji konopi indyjskich. Warto przy tym wspomnieć, że w postępowaniach prowadzonych przez Policję zabezpieczyliśmy u podejrzanych mienie o wartości 23 693 244 zł.

Poprawił się także stan bezpieczeństwa na drogach Lubelszczyzny. Dzięki zaangażowaniu policjantów ruchu drogowego, był to kolejny już rok, w którym utrzymaliśmy tendencję spadkową dotyczącą liczby wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. Ogółem w 2017 roku doszło do 1245 wypadków, a w 2016 r. było ich o 21 więcej.   Na drogach naszego województwa zginęło 156 osób, rannych zostało 1438.  To o 22 mniej ofiar śmiertelnych i 47 rannych niż w 2016.  Niestety wzrosła liczba pieszych, którzy zginęli w wypadkach ( wzrost z 44 do 61).

    

Średnio policyjne działania podejmowane były co 2 minuty 46 sekund. Łącznie zaś przeprowadziliśmy na terenie województwa lubelskiego 188.981 interwencji.

W 2017 r. zainteresowaniem Polaków cieszyła się też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie odnotowaliśmy  19. 967 zgłoszeń. Najczęściej wskazywane zjawiska  dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości, nieprawidłowego parkowanie oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.  Ubiegły rok to również wdrażanie aplikacji Moja Komenda oraz programu Dzielnicowy Bliżej Nas. Dzięki wprowadzonym zmianom policjant pierwszego kontaktu ze społeczeństwem zdecydowaną większość służby spędza w swoim rejonie służbowym.

Miniony rok to czas realizacji przez Policję Programu Modernizacji Służb Mundurowych opracowany w MSWiA. Ze środków programu sfinansowano inwestycje budowlane, zakupiono specjalistyczne wyposażenie i samochody. KWP w Lublinie wprowadziła do eksploatacji łącznie 68 sztuk sprzętu transportowego, który przekazany został do komend miejskich i powiatowych.

Nasz garnizon w tym momencie ma najniższy od lat wskaźnik wakatów do ogólnego stanu etatowego. Przyjęliśmy do służby 200 funkcjonariuszy, tegoroczne plany zakładają, że przyjmiemy 52 mundurowych.

Od 2016 roku przywracane są posterunki policji. Na Lubelszczyźnie w 2017 odtworzyliśmy ich pięć.   Rozpoczęliśmy 41 zadań remontowych, 21 zadań inwestycyjnych dotyczących termomodernizacji czy budowy nowych obiektów m.in. KP w Rejowcu Fabrycznym i VI KP w Lublinie. 

Miniony rok, to był dla nas czas wyzwań dotyczących wielu zabezpieczeń. Warto wspomnieć o jednej z nich, czyli rozgrywanych na Lubelszczyźnie w ramach UEFA EURO U21 meczy piłkarskich. Dbaliśmy o bezpieczeństwo wszystkich kibiców, którzy w tym okresie odwiedzili Lubelszczyznę.

Insp. Robert Szewc Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie podsumowując odprawę zwrócił uwagę na dobre wyniki osiągnięte w minionym roku przez nasz garnizon. Pan komendant na ręce kadry kierowniczej złożył podziękowania za pracę wszystkich funkcjonariuszy.-  „ Niech te wyniki, będą zachętą do dalszej, bardzo dobrej pracy w tym roku” – mówił.

     

Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek pogratulował wyników. Wyraził tym samym zadowolenie, że woj. lubelskie jest w czołówce najbezpieczniejszych regionów w Polsce.

Podczas odprawy przedstawiony został krótki film podsumowujący to, co działo się w garnizonie policji lubelskiej.

 

Film Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok

Pobierz plik Policjanci garnizonu lubelskiego podsumowali miniony rok (format mp4 - rozmiar 99.8 MB)

 

Podsumowując pracę policjantów wspomnieć należy o sondażach dotyczących oceny naszej pracy. Ostatnie badania wykazały, że ufa nam aż 72% obywateli i większym zaufaniem cieszy się jedynie samorząd. Wzrósł odsetek osób, które uważają Polskę za bezpieczny kraj (89%), zaś drugi rok z rzędu 95% osób uważa, że miejsce gdzie mieszka jest bezpieczne.

     

Na zakończenie odprawy Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie poinformował, że rozkazem Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Siegieda dotychczasowy Komendant Miejski policji w Chełmie powołany został na stanowisko pełniącego obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. logistyki.

Powrót na górę strony