Kierownictwo

Kierownictwo

 


 

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie inspektor Artur Bielecki

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

      nadinspektor Artur Bielecki         

   

Nadinspektor Artur Bielecki jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku zajmując podstawowe stanowiska w pionie prewencji najpierw w Warszawie, a następnie w Busku – Zdroju

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji
 • Zastępca Dowódcy w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach
 • Komendant Miejski Policji w Kielcach
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach
 • od 13 marca 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie

Nadinspektor Artur Bielecki został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 


 

komendant Jerzy Czebreszuk


I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

inspektor Jerzy Czebreszuk

w zakresie nadzoru nad służbą kryminalną

             

Zastępca komendanta urodził się 25 lutego 1973 roku w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Humanistyczno - Przyrodniczym w Siedlcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W Policji służy od 1994 r. i niemal od samego początku związany był z pionem kryminalnym.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Komendant Komisariatu Policji w Wisznicach
 • Komendant Powiatowy Policji w Radzyniu Podlaskim
 • Komendant Miejski Policji w Białej Podlaskiej
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • od 01 stycznia 2018 roku I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

W trakcie dotychczasowej służby wyróżniony został miedzy innymi medalem Organizacji Narodów Zjednoczonych za służbę w siłach pokojowych ONZ oraz Brązową i Srebrną Odznaką "Zasłużony Policjant".

 

 


 

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

nadkomisarz Olgierd Oleksiak

podinspektor Olgierd Oleksiak

w zakresie nadzoru nad służbą prewencyjną

 

Podinspektor Olgierd Oleksiak jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Kochanowskiego w Kielcach. Służbę w Policji rozpoczął w 1993 roku w Oddziale Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Kielcach
 • Naczelnik Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach
 • od 1 marca 2022 roku Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Podinspektor Olgierd Oleksiak Odznaczony Złotą Odznaką "Zasłużony Policjant". Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Brązowym Medalem za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

                                                    


                                                                             

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Włodzimierz Pietroń

w zakresie nadzoru nad służbą logistyczną

                                                 

Zastępca Komendanta sużbę w Policji rozpoczął w 1990 roku. Przed wstąpieniem do Policji ukończył Wyższą Szkołę Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. W 2006 roku ukończył studia na kierunku socjologii w Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie „Logistyka w bezpieczeństwie kraju” oraz studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kierunku „Zarządzanie w jednostkach Policji”.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
 • Komendant Miejski Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie
 • Zastępca Komendanta Stołecznego Policji ds. logistyki
 • od 1 marca 2022 r. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem za „Zasługi dla Policji”.

 

 

  

 

   

 

Powrót na górę strony