Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

 

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

 

7 marca 2022 roku

14 czerwca 2022 roku

2 sierpnia 2022 roku

19 września 20202 roku

29 grudnia 2022 roku

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

(w 2021 roku w garnizonie lubelskim do służby przyjęto 162 osoby)

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Powrót na górę strony