Terminy przyjęć

Terminy przyjęć

 

PLANOWANE TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI

 

23 lutego 2021 roku

20 kwietnia 2021 roku

13 lipca 2021 roku

15 września 20201 roku

3 listopada 2021 roku

30 grudnia 2021 roku

 

LICZBĘ OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH TERMINACH STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE LUBELSKIM

(w 2020 roku w garnizonie lubelskim do służby przyjęto 225 osób)

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji,  może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

Powrót na górę strony