Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Uwaga! Dobór do służby w Policji

UPRZEJMIE INFORMUJEMY O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI.

ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW BĘDZIE MOŻLIWE PO WCZEŚNIEJSZYM, TELEFONICZNYM USTALENIU TERMINU.

NUMER KONTAKTOWY: 47 811-46-55

 

Wymagane dokumenty

 

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji - wzór podania

 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B - druk

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów do wglądu),

 • kserokopie świadecta pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały dokumentów do wglądu),

 • książeczka wojskowa do wglądu (z  wpisem o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową),

 • dowód osobisty (do wglądu).

 

Ponadto, kandydat do służby, który powiada:

 • tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

 • prawo jazdy,

 • uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,

 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2,

 • uprawnienia: ratownika wodnego, w dziedzinie płetwonurkowania lub wykonywania prac podwodnych oraz do prowadzenia łodzi motorowej,

     ze względu na dodatkpową punktację winien przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane  umiejętności i kwalifikacje (oryginały dokumentów do wglądu) .

 

Zapoznaj się z załącznikiem dotyczącym przyznawanych punktów za preferencje - (załącznik nrumer 2 do rozporządzenia)

 

Druki wymagane przy sładaniu dokumentów:

Kwetionariusz osobowy

Dyscyplina służbowa - oświadczenie

 

Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby wymaganych dokumentów ( § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 rok w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2012r., poz. 432 z późn. zm.).

 

..

Powrót na górę strony