Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinietelefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl

 


Nr referencyjny: 06/2.2.9/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 30197630-1

Przedmiot zamówienia:  Dostawa materiałów papierniczych i papieru do urządzeń drukujących dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.02.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny:03/1.3.1/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 22.02.2023r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 08/1.3.11/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71000000-8, 71200000-0, 71320000-7, 71248000-8

Przedmiot zamówienia: Komisariat II Policji w Lublinie – budowa nowej siedziby – I etap opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 13.02.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 04/2.2.13/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia:  Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.02.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 02/1.2.3/23/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 30124000-4

Przedmiot zamówienia: Dostawa akcesoriów informatycznych, komputerowych oraz części zamiennych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 31.01.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 05/1.3.8/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi żywienia dla osób zatrzymanych w PDOZ KMP w Białej Podlaskiej, PDOZ KPP w Hrubieszowie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu
i porządku publicznego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 30.01.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 01/1.3.5/23/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.01.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na e-Zamówienia


Nr referencyjny: 122/1.1.38/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7;  71320000-7; 71200000-0, 71220000-6, 45100000-8;  45200000-9;  45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9;  45400000-1; 45300000-0; 45330000-9; 45310000-3, 39150000-8 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji  w Kraśniku – zaprojektowanie i budowa nowej siedziby

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.01.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 121/1.2.9/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09211100-2, 09211620-3, 09211600-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  03.01.2023 r.   18.01.2023 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony