Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
telefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.p

 

Nr referencyjny: 57/1.1.16/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,   45110000-1, 45220000-5,  45233220-7,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7, 32412000-4, 45261000-4, 45262700-8, 45331210-1, 71320000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.12.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 54/1.3.12/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.11.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 53/1.1.17/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,   45110000-1, 45220000-5,  45233220-7,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331000-6,  45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Poniatowej - modernizacja obiektu etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.11.2021 r. godzina 11:00   02.12.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 51/1.1.14/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7,  45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komisariat Policji w Dorohusku - modernizacja obiektu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  23.11.2021 r.  godzina 11:00  25.11.2021 r.  godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 49/1.1.24/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45400000-1, 71320000-7, 45260000-7,  45410000-4, 45420000-7,  45440000-3, 45450000-6,  45300000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45320000-6

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w Komisariacie Policji w Annopolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.11.2021 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 47/2.2.2/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09135100-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby wybranych jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 48/1.1.12/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju - modernizacja obiektu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 03.11.2021 r. godzina 11:00   05.11.2021 r.  godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 43/1.3.11/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję
do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 40/2.2.4/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.11.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 39/2.2.3/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09132100-4, 09134220-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do zbiorników stacji paliw Wydziału Transportu Komendy Wojewódziej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.10.2021 godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 38/1.3.14/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.09.2021 r.  godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony