Aktualne postępowania

Aktualne postępowania

UWAGA!
Poniżej zamieszczane są informacje dotyczące postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie od ogłoszenia do wyboru oferty najkorzystniejszej bądź unieważnienia postępowania. Sekcja Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinietelefon 47 811–46–06, fax 47 811–15–34, e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl


Nr referencyjny: 120/1.2.33/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34113300-5

Przedmiot zamówienia: Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowo terenowego nieoznakowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  08.12.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 119/1.2.32/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  30.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 116/1.3.9/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50340000-0, 50700000-2

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  30.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 118/1.1.6/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71220000-6; 71221000-3; 71320000-7; 71327000-6; 71321000-4; 45100000-8; 45110000-1; 45200000-9; 45210000-2; 45216000-4; 45230000-8; 45233000-9; 45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0; 45440000-3;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45331000-6; 45331100-7; 45332400-7; 45310000-3; 45311000-0; 45312000-7; 45314000-1; 45315000-8; 45316000-5; 45317000-2; 32323500-8; 42961100-1 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji w Piszczacu – zaprojektowanie i budowa posterunku modułowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert:  07.12.2022 r.  godzina 11:00

Link na miniPortalu


Nr referencyjny: 115/1.1.35/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 71320000-7, 45453000-7, 45262522-6, 45410000-4

45430000-0, 45440000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45331110-0, 45332400-7, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Wymiana kotła gazowego w Posterunku Policji w Siennicy Różanej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 113/1.1.9/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7; 71000000-8; 71320000-7; 45100000-8;  45200000-9;  45400000-1; 45410000-4; 45420000-7; 45430000-0;  45450000-6; 45300000-0; 45330000-9; 45310000-3;  (...) 

Przedmiot zamówienia: Posterunek Policji  w Niedrzwicy Dużej – zaprojektowanie i budowa posterunku

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 21.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 108/1.3.10/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50730000-1

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 09.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania  naminiPortalu


Nr referencyjny: 107/1.3.5/22/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2, 50116000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regenereacji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 07.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 110/1.2.24/22/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44619000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa skrzyń transportowych do broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 112/1.1.37/22/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 382 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45260000-7, 45400000-1,  45410000-4, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45331000-6, 45320000-6   

Przedmiot zamówienia: Roboty remontowe w Posterunku Policji w Siedliszczu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 106/2.2.7/22/SZP/D

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34110000-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 16 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych typu kombivan w wersji nieoznakowanej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.11.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


Nr referencyjny: 100/2.3.6/22/SZP/U

Wartość szacunkowa:  powyżej 140 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.10.2022 r. godzina 11:00

Link do postępowania na miniPortalu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony