Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dotyczace postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.

Nr referencyjny: 45/1.1.13/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1

Przedmiot zamówienia: KMP Chełm, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 04.11.2021 r.  09.11.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 42/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.10.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania:


Nr referencyjny: 50/1.1.16/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45000000-7, 71320000-7, 32412000-4, 45261000-4,  45110000-1, 45220000-5,  45233220-7, 45262700-8,  45300000-0, 45310000-3, 45330000-9, 45331210-1, 45340000-2,  45400000-1, 45453000-7 

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim - modernizacja obiektu etap II

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 31/1.2.10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia:09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do Posterunku Policji w Ostrowie Lubelskim

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 52/1.3.17/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 06/2.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.05.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 36/1.3.12/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.09.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 46/1.3.16/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 44/1.3.16/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 41/1.3.15/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 28.09.2021 r.  godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 34/1.1.23/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych - KPP w Parczewie - remont budynku garażowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.09.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 12/1.1.3/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45330000-9, 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: "Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 02.06.2021 r. godzina 11:00  11.06.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 23/1.3.6/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50730000-1

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie klimatyzatorów i urządzeń wentylacji mechanicznej zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 12.07.2021 r. godzina 11:00    15.07.2021 godzina 11:00   16.07.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 31/1.2.10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia:09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii cieplnej do  Komendy Miejskiej Policji w Chełmie

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 32/1.1.10/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45000000-7, 45310000-3, 45317000-2, 45330000-9, 45331200-8, 45400000-1, 45421000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7, 35125300-2

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul. Północna 3 w Lublinie

Tryb: podstawowy

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 37/1.3.13/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem policjantów

Tryb: z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 35/1.2.11/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 09132100-4, 09134100-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych na poptrzeby Komisariaru Policji w Terespolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.09.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 22/1.1.3/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45330000-9, 45000000-7, 45310000-3, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: "Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 06.07.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 20/1.1.4/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 454000000-1, 71320000-7, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45317000-2, 32323500-8, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń PdOZ w wybranych jednostkach garnizonu lubelskiego - KPP w Krasnymstawie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 07.07.2021 r. godz. 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 18/1.3.11/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9,98351110-2

Przedmiot zamówienia:Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazadów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo-śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 33/1.1.24/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45260000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45331000-6, 45320000-6,

Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane w Komisariacie Policji w Annopolu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.09.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 29/1.1.22/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 71320000-7, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45330000-9, 45310000-3, 45317000-2, 32323500-8, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych KPP w Parczewie - remont  PdOZ

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.08.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 27/1.3.8-10/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 06.08.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 17/2.2.5/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego nieoznakowanego o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 24/1.3.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 50433000-9; 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie,wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 30.07.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 30/1.1.23/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45300000-0, 45310000-3, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący obiektów służbowych - KPP w Parczewie - remont budynku garażowego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 25.08.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 25/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.07.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 08/1.2.7/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 22900000-9, 28100000-1, 22456000-1, 22852100-8, 22822000-8, 22820000-4     

Przedmiot zamówienia: Dostawa druków służbowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.04.2021 r. godzina 11:00

Ogłoszenie o wyniku postępowania


Nr referencyjny: 10/2.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji woj. lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.06.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 21/1.3.5/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50340000-0, 50700000-2

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia technicznego zainstalowanych w obiektach Policji województwa lubelskiego

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.07.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 28/1.1.10/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówienia: 4500000-7, 45310000-3,45317000-2, 45330000-9, 45311200-8, 4500000-1, 45421000-4, 45430000-0, 45442100-8, 45453000-7, 35125300-2

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń oraz monitoringu CBŚP Zarząd, ul. Północna 3 w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 17.08.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 09/1.3.1/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 79951000-5

Przedmiot zamówienia: Organizacja seminariów dofinansowanych ze środków UE

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 10.05.2021 godz. 11:00

Materiały do pobrania


 

Nr referencyjny: 26/1.2.4/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32250000-0

Przedmiot zamówienia: Najem telefonów komórkowych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.07.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 19/1.3.8/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 16.06.2021, godzina 10:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 15/1.1.1/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45453000-7, 45400000-1, 45300000-0, 45261210-9, 45262330-3

Przedmiot zamówienia: Likwidacja części kanału wentylacyjnego wraz z naprawą stropu i dachu budynku stacji obługi KWP w Lublinie przy ul. Grenadierów 3

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 15.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 11/1.1.5/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 35125300-2, 32323500-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych KWP w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 19.05.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 16/1.2.6/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 30199230-1, 22850000-3, 30190000-7, 39292400-9, 30199500-5, 22816000-3, 19520000-7, 30197640-4, 30197630-1,22815000-6,
30197330-8, 24910000-6, 30192800-9, 30192160-0, 30145100-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.06.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 14/1.2.8/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa letniego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 27.05.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 70/64/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Budowa budynku koszarowego dla potrzeb Oddziału Prewencji Policji w Lublinie i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie"

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 27.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 02/2.2.1/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.04.2021, godzina 11:00, 19.04.2021 godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 07/1.3.3/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000 – 9, 50413000 – 3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 23.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 03/1.2.1/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125110-5, 30192320-0, 30125100-2, 30124300-7, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 14.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 13/1.2.9/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: "Dostawa 2 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO"

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 24.05.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 04/1.2.2/21/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 32421000-0, 32581100-0       

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów, części oraz akcesoriów informatycznych i teleinformatycznych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 26.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 05/1.1.21/21/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09323000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6.

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn. „Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 29.04.2021 r. godzina 11:00

Materiały do pobrania


Nr referencyjny: 01/1.3.8/21/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych  dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: podstawowy

Termin składania ofert: 08.04.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 75/02/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38437110-1, 33192500-7, 39230000-3, 42955000-5, 33696500-0, 38432000-2, 38437000-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.01.2021, godzina 11:00

Termin składania ofert: 20.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 73/93/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09211100-2, 09211620-3, 09211600-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 71/91/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110–9, 98351110–2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 68/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.12.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 72/92/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45231600-1, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112 dla nowej lokalizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 74/63/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09323000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1,

 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn.: Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 67/89/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45110000-1, 71320000-7, 45233000-9, 45233200-1, 90522000-2

Przedmiot zamówienia: Likwidacja nieeksploatowanych stacji paliw na terenach baz lokalowych jednostek Policji garnizonu lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 69/90/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: art. 138 o usługi społeczne

Termin składania ofert: 08.12.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 63/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213200-7, 32420000-3, 48000000-8, 30213000-5, 30231300-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 64/88/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45216110-8,71320000-7, 45000000-7, 45261000-4, 45110000-1, 45220000-5, 45233220-7,45262700-8, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Komenda Miejska Policji w Lublinie – modernizacja budynku

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 60/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb:art. 138 g ust. 1 pkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 29.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 66/86/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39132100-7, 39150000-8, 39143113-1, 39141000-2, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 44421000-7, 39112000-0, 39131100-0, 39141100-3, 39111100-4, 44316400-2, 44421300-0, 44421700-4, 44421790-1;

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego - mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 39/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 62/87/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44421720-0, 51900000-1, 32323500-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu depozytora na klucze dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 55/85/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 59/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 53/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 50/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 61/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 44/19/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie to jest do I Komisariatu Policji w Lublinie, Laboratorium Kryminalistycznego i Zaplecza Psów Służbowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 58/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 01.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 65/26/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie"

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 54/73/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50116000-1, 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 21/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.06.2020, godzina 11:00

Materały do pobrania


 Znak sprawy: 38/67/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 34/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: artykuł 138g ustęp 1 punkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 11.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 46/18/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 52/24/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ulicy Grenadierów 3

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 56/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 49/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 57/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Termin składania ofert: x

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 51/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 41/82/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych samochodów oznakowanych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 43/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 48/23/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45233200-1, 45233250-6

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie - remont nawierzchni parkingu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.08.2020, godzina 11:00

 Materiały do pobrania


Znak sprawy: 35/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostyek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 29/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 47/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 28.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 42/83/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45216110-8, 45110000-1, 45111291-4, 45220000-5, 45233220-,7 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski)

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 27/14/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa części, akcesoriów komputerowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 13/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i  jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 10/19/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 45/84/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45332200-5, 45311200-8

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet numer VII - Komendy Powiatowej w Międzyrzecu Podlaskim”

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 24/8,9/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39150000-8, 39141000-2, 39143113-1, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 39112000-0, 39113200-9, 44421000-7 ...

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej, metalowego wyposażenia meblowego oraz sejfów do przechowywania broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 37/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 33/71/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110–9, 98351110–2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 32/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 36/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 14.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 30/56/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45261900-3, 45000000-7

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim – remont dachów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 14/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień:  90511000-2 

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 31/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2 

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 25/05/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 22815000-6, 22816000-3, 22850000-3, 24910000-6, 30145100-8, 30190000-7, 30192160-0, 30192800-9, 30197330-8, 30197630-1, 30197640-4, 30199230-1, 30199500-5, 39292400-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiłów biurowych i papierniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 17/78/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000-9, 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 26/20/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1

Przedmiot zamówienia: Instalacja urządzeń telekomunikacyjnych dla zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu"

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 28/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 16.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 22/61/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45110000-1, 45111220-6,  45111291-4,  34928200-0

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót rozbiórkowych budynku garażowego w KPP w Parczewie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 23/35/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45311200-8, 45421100-5, 45442100-8, 4533220-7, 45100000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo – kuchennym w Komendy Miejskiej Policji w Lublinie pod potrzeby administracyjno - biurowe ...

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 08/75/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45000000-7, 45231600-1

Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 05/14/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 32352100-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa części, akcesoriów informatycznych, teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 18/22/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 15/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 03/71/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 19/56/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45261900-3, 45000000-7

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim - remont dachów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 12/69/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 34144900-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych w wersji oznakowanej ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy:  20/01/20/SZP/U 

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 12.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 11/52/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32323500-8, 45310000-3, 42961100-1, 45420000-7

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 16/50/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń garażowych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 06/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 01/11/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125100-2, 30192320-0, 30124300-7, 30125110-5, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 09/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 16.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 04/10/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Lublinie oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 27.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 07/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 13.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 02/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 19.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 

 

 

Powrót na górę strony