Zakończone postępowania - Policja Lubelska

Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

UWAGA! Poniżej zamieszczane są informacje dotyczace postępowań o zamówienie publiczne, które są na etapie po podpisaniu umowy lub unieważnieniu postępowania - po upływie terminu na wykorzystanie środków ochrony prawnej.

Znak sprawy: 75/02/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 38437110-1, 33192500-7, 39230000-3, 42955000-5, 33696500-0, 38432000-2, 38437000-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji  w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.01.2021, godzina 11:00

Termin składania ofert: 20.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 73/93/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09211100-2, 09211620-3, 09211600-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych olejów silnikowych oraz przekładniowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 71/91/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110–9, 98351110–2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i powyżej 3,5 t zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 68/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.12.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 72/92/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45231600-1, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112 dla nowej lokalizacji Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Lublinie.

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 74/63/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09323000-9, 45331100-7, 45332000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45315300-1,

 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Przedmiot zamówienia: Budowa węzła cieplnego w ramach zadania pn.: Komenda Miejska Policji w Chełmie – podłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.01.2021, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 67/89/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45110000-1, 71320000-7, 45233000-9, 45233200-1, 90522000-2

Przedmiot zamówienia: Likwidacja nieeksploatowanych stacji paliw na terenach baz lokalowych jednostek Policji garnizonu lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 69/90/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: art. 138 o usługi społeczne

Termin składania ofert: 08.12.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 63/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30213200-7, 32420000-3, 48000000-8, 30213000-5, 30231300-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 64/88/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5 350 000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45216110-8,71320000-7, 45000000-7, 45261000-4, 45110000-1, 45220000-5, 45233220-7,45262700-8, 45300000-0, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Komenda Miejska Policji w Lublinie – modernizacja budynku

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


 Znak sprawy: 60/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb:art. 138 g ust. 1 pkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 29.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 66/86/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39132100-7, 39150000-8, 39143113-1, 39141000-2, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 44421000-7, 39112000-0, 39131100-0, 39141100-3, 39111100-4, 44316400-2, 44421300-0, 44421700-4, 44421790-1;

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego - mebli biurowych z płyty okleinowanej oraz metalowego wyposażenia meblowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.11.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 39/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 04.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 62/87/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 44421720-0, 51900000-1, 32323500-8

Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż systemu depozytora na klucze dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ulica Narutowicza 73

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 55/85/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych w policyjnej wersji RD-VIDEO oraz 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych nieoznakowanych z napędem hybrydowym typu plug-in w policyjnej wersji RD-VIDEO

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 59/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 53/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 50/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 08.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 61/06/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50313100-3, 30125000-1

Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy eksploatacyjne urządzeń do powielania dokumentów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 28.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 44/19/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 65310000-9

Przedmiot zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie to jest do I Komisariatu Policji w Lublinie, Laboratorium Kryminalistycznego i Zaplecza Psów Służbowych oraz Komendy Powiatowej Policji w Świdniku

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 58/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 01.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 65/26/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45421000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45310000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp do zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń znajdujących się na kondygnacji parteru na potrzeby tymczasowego pomieszczenia przejściowego oraz remont bieżący obiektu Komendy Miejskiej Policji w Chełmie"

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 54/73/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50116000-1, 34327200-7, 42120000-6, 42123500-2

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług regeneracji części i podzespołów pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 21/13/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 48820000-2, 48000000-8, 48800000-6, 38520000-6, 30232110-8, 30232100-5, 32420000-3, 30231300-0, 80500000-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu informatycznego  dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09.06.2020, godzina 11:00

Materały do pobrania


 Znak sprawy: 38/67/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34300000-0, 34322000-0

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych do pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji
w Lublinie i jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 34/74/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: powyżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3, 85147000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy

Tryb: artykuł 138g ustęp 1 punkt 1 usługi społeczne

Termin składania ofert: 11.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 46/18/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09123000-7, 65210000-8

Przedmiot zamówienia: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostkach Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 52/24/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Remont instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynkach zaplecza technicznego KWP w Lublinie przy ulicy Grenadierów 3

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 56/25/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45420000-7, 45450000-6, 45340000-2, 45310000-3, 42961100-1

Przedmiot zamówienia: Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.10.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 49/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 07.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 57/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Termin składania ofert: x

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 51/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 17.09.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 41/82/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowych samochodów oznakowanych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 43/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 48/23/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45233200-1, 45233250-6

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Łukowie - remont nawierzchni parkingu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 31.08.2020, godzina 11:00

 Materiały do pobrania


Znak sprawy: 35/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90511000-2

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostyek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 29/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 47/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 28.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 42/83/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45216110-8, 45110000-1, 45111291-4, 45220000-5, 45233220-,7 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45400000-1

Przedmiot zamówienia: Wykonanie termomodernizacji oraz modernizacji Posterunku Policji w Tyszowcach (powiat tomaszowski)

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 27/14/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa części, akcesoriów komputerowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 15.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 13/72/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112300-6

Przedmiot zamówienia: Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania wnętrza pojazdów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i  jednostek jej podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 14.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 10/19/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: powyżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 09300000-2

Przedmiot zamówienia: Dostawa energii elektrycznej do obiektów Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 45/84/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45332200-5, 45311200-8

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania pn.: „Termomodernizacja i modernizacja wybranych obiektów Policji garnizonu lubelskiego - pakiet numer VII - Komendy Powiatowej w Międzyrzecu Podlaskim”

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 24/8,9/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39121200-8, 39150000-8, 39141000-2, 39143113-1, 39131000-9, 39136000-4, 39113600-3, 39151200-7, 39143310-2, 39143122-7, 39112000-0, 39113200-9, 44421000-7 ...

Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu kwaterunkowego – mebli biurowych z płyty okleinowanej, metalowego wyposażenia meblowego oraz sejfów do przechowywania broni dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 37/81/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 64214400-3

Przedmiot zamówienia: Dzierżawa łącza telekomunikacyjnego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.08.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 33/71/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110–9, 98351110–2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 01.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 32/17/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 90524000-6, 90513000-6, 90520000-8

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne, koncesjonowanych oraz medycznych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 30.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 36/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 14.07.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 30/56/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45261900-3, 45000000-7

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim – remont dachów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 14/16/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień:  90511000-2 

Przedmiot zamówienia: Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 31/53/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień:  45421100-5, 45442100-8, 42961100-1, 35125300-2, 32323500-8, 45312200-9, 45312100-8, 45317000-2 

Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemów zabezpieczeń w obiektach podległych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 25/05/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30197644-2, 22815000-6, 22816000-3, 22850000-3, 24910000-6, 30145100-8, 30190000-7, 30192160-0, 30192800-9, 30197330-8, 30197630-1, 30197640-4, 30199230-1, 30199500-5, 39292400-9

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiłów biurowych i papierniczych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 02.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 17/78/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50433000-9, 50413000-3

Przedmiot zamówienia: Serwisowanie, wzorcowanie i kalibracja urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 13.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 26/20/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 45314000-1

Przedmiot zamówienia: Instalacja urządzeń telekomunikacyjnych dla zakończenia realizacji inwestycji dotyczącej zadania pn. „Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Annopolu"

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 28/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 16.06.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 22/61/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45110000-1, 45111220-6,  45111291-4,  34928200-0

Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót rozbiórkowych budynku garażowego w KPP w Parczewie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 25.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 23/35/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45000000-7, 45311200-8, 45421100-5, 45442100-8, 4533220-7, 45100000-3

Przedmiot zamówienia: Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania „Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji pomieszczeń po byłym zapleczu magazynowo – kuchennym w Komendy Miejskiej Policji w Lublinie pod potrzeby administracyjno - biurowe ...

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 08/75/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 71320000-7, 45000000-7, 45231600-1

Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa telekomunikacyjnej linii światłowodowej do sieci OST 112

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 10.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 05/14/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30237000-9, 30237200-1, 30237300-2, 32352100-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa części, akcesoriów informatycznych, teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 20.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 18/22/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45310000-3, 45311000-0, 71320000-7

Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wybudowanie kompensacji mocy biernej energii elektrycznej w wybranych obiektach Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 11.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 15/68/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50112000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług napraw bieżących oraz obsług technicznych pojazdów służbowych dla jednostek Policji województwa lubelskiego

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 29.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 03/71/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 50118110-9, 98351110-2

Przedmiot zamówienia: Usługi holowania, przewozu i parkowania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony zabezpieczonych przez Policję do celów dochodzeniowo – śledczych oraz w szczególnych przypadkach pojazdów służbowych Policji

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 19/56/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45261900-3, 45000000-7

Przedmiot zamówienia: Komenda Powiatowa Policji w Radzyniu Podlaskim - remont dachów

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 12/69/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34114200-1, 34144900-7

Przedmiot zamówienia: Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych, elektrycznych samochodów osobowych w wersji oznakowanej ze stacjami do ładowania dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 21.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy:  20/01/20/SZP/U 

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 12.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 11/52/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 32323500-8, 45310000-3, 42961100-1, 45420000-7

Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót remontowych mających wpływ na utrzymanie rezultatu projektu Funduszu Norweskiego dotyczącego budowy Komisariatu Policji w Terespolu

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 22.04.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 16/50/20/SZP/B

Wartość szacunkowa: poniżej 5350000 euro

Wspólny słownik zamówień: 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

Przedmiot zamówienia: Remont pomieszczeń garażowych w Komendzie Powiatowej Policji w Puławach

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.05.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 06/70/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 34351100-3

Przedmiot zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego ogumienia do samochodów służbowych na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 01/11/20/SZP/D

Wartość szacunkowa: poniżej 139000 euro

Wspólny słownik zamówień: 30125100-2, 30192320-0, 30124300-7, 30125110-5, 30192113-6

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faxów na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie i jej jednostek podległych

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 18.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 09/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 16.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 04/10/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 55520000-1, 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych, policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka KWP w Lublinie oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Kontrterrostycznego Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 27.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 07/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 13.03.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania


Znak sprawy: 02/01/20/SZP/U

Wartość szacunkowa: poniżej 750000 euro

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Tryb: artykuł 138o usługi społeczne

Termin składania ofert: 19.02.2020, godzina 11:00

Materiały do pobrania