Zamówienia poniżej 130 tys. złotych

Zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych

Nr referencyjny: 3.3.117

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Zakup usługi cateringowej dla osób zatrzymanych w PDOZ KPP w Hrubieszowie oraz dla policjantów skierowanych do działań
w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 10.11.2021r., godzina: 12:00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 42 58 lub tel. 47 811 42 46

Wybór oferty: 17.11.2021r. - Hotel/Restauracja Jagiełło, ul. Grabowiecka 20, 22-500 Hrubieszów

Wartość oferty: 14 551,20 zł


Nr referencyjny: 3.3.114

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz pobierania krwi do badań laboratoryjnych
dla Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 27.10.2021r., godzina: 10:00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 43 07 lub tel. 47 811 43 94

Wybór oferty: 27.10.2021 r. Wykonawca: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 4A, 24-300 Opole Lubelskie.

Wartość oferty: 35.615,00 zł.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nr referencyjny: 3.3.37

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 55321000-6

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi żywienia osób zatrzymanych  w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KPP w Lubartowie oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 10.08.2021r., godzina: 11:30

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 42 58 lub tel. 47 811 42 46

Wybór oferty: 11.08.2021 r.  Wykonawca:  J&G Turystyka, ul. Spacerowa 16, 21-100 Lubartów -Zajazd Wincentów Hotel-Restauracja, Wincentów 28A,  21-100 Lubartów,  Wartość oferty: 6 307,20 zł.

 


Nr referencyjny: 3.3.93

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: świadczenie całodobowych, 7 dni w tygodniu usług medycznych w postaci badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz pobierania krwi do badań laboratoryjnych
dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim oraz Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie 

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 29.06.2021r., godzina: 10:00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 43 07 lub tel. 47 811 44 42

Wybór oferty: 30.06.2021r.

-  dla Komendy Powiatowej Policji w Janowie Lubelskim - wykonawca: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 149, 23-300 Janów Lubelski, wartość: 5.000,00 zł;

- dla Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie - wykonawca: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 4, 22-300 Krasnystaw, wartość: 17.100,00 zł.

 


 

Nr referencyjny: 3.3.93

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług medycznych, przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 8:00 do 18:00, w postaci badań lekarskich o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym, policyjnej izbie dziecka, areszcie śledczym, zakładzie karnym, schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym oraz pobierania krwi do badań laboratoryjnych
dla Komendy Miejskiej Policji w Zamościu

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 22.06.2021r., godzina: 10:00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 43 07 lub tel. 47 811 44 42

Wybór oferty: 22.06.2021 r. Wykonwca: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Zamościu, ul. Aleja Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość, Wartość: 25.350,00 zł.

 


 

Nr referencyjny: 3.3.36

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 55100000-1

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi żywienia policjantów pełniących służbę w sezonowym posterunku Policji nad Jeziorem Bialskim (KPP Parczew)

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 14.06.2021r., godzina: 11.30

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 42 46

Wybór oferty: 15.06.2021r., Wykonawca: F.T.U. ELBAR Agnieszka Wilczek-Łagowska, wartość: 7 678,08 zł.


Nr referencyjny: 3.3.36

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 55100000-1, 55300000-3

Przedmiot zamówienia: Usługa zakwaterowania wraz z wyżywieniem policjantów pełniących służbę w sezonowym posterunku Policji w m. Okuninka nad Jeziorem Białym oraz zakwaterowania i wyżywienia policjantów pełniących służbę w m. Dębowa Kłoda nad Jeziorem Bialskim

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 14.05.2021r., godzina: 11.00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 42 46

Wybór oferty dotyczącej usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem policjantów pełniących słuzbe w sezonowym posterunku Policji w m. Okuninka nad Jez. Białym -  18.05.2021 r. INTERIMPEX Ośrodek Wczasowy Świtezianka Marek Pączkowski, ul. Zamenhoffa 31-  42 992,16 zł. Natomiast dla świadczenia usług dotyczących zakwaterowania wraz z wyżywieniem policjantów pełniących słuzbe w sezonowym posterunku Policji w m. Dębowa Kłoda nad Jeziorem Bialskim -wznowienie postępowania.


Nr referencyjny: LU00-F-SB.2380.4.2021

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 85121000-3

Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług medycznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie - badanie osób zatrzymanych dla KPP w Biłgoraju

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 27.04.2021 r., godzina: 11.00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 43 94

Wybór oferty: 27.04.2021 r. Wykonawca: Arion Szpitale Sp. z o.o. w upadłości, Wartość: 8.707,50 zł


Nr referencyjny: 3.2.31

Wartość szacunkowa: poniżej 130 000 zł.

Wspólny słownik zamówień: 18925200-1

Przedmiot zamówienia: Dostawa oporządzenia do broni krótkiej dla KWP w Lublinie

Tryb: pozaustawowy

Termin składania ofert: 08.04.2021r., godzina: 13.00

Dotatkowe informacje można uzyskać: tel. 47 811 44 67

Wybór oferty 14.04.2021r.: ACS Format, Karczmiska - 42 265,22 zł


 

Powrót na górę strony